Zbyněk Sekal/ A věci se zvolna berou před se

Výtvarné umění 13.3.2016 - 12.6.2016 • Zámek 144, P. O. Box 80, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Ve výstavě na Hluboké bude k vidění více než 150 uměleckých objektů napříč Sekalovou tvorbou

I když byl Sekal absolventem malířských ateliérů, nejplnějšího vyjádření dosahoval v sochařství a v práci s nalezeným materiálem. Výstavě tak dominují desítky dřevěných schránek podoby přesně ukotvených příček okolo nalezeného předmětu. Také na první pohled vratké, převážně kovové, plastiky s nízkou základnou a navyšujícím se tělem hledícím téměř až do tváře návštěvníka. Dozvuky krutých prožitků z koncentračního tábora, kde se Sekal ocitl ve svých 18 letech na následující dlouhé více než tři roky, demonstrují hlavy s otevřenými ústy či zavřenými oči. Na stěnách visí díla ovlivněná surrealismem, skrze která se věnoval existenciálním tématům. Materiál pro Sekala představoval výzvu a programové omezení, kdy se podle materiálu odvíjí i následné dílo. Jak upřesňuje autorka výstavy, paní docentka Marie Klimešová, „Jeho tvůrčí proces charakterizuje práce s nalezeným opotřebeným materiálem, v němž hledal stopy paměti – odraz svých stigmat.“ Každý Sekalův pokus o porozumění nalezenému kousku dřeva, kovu, plastu, provázku či papíru, který na sobě nesl stopy své předchozí funkce, byl hledáním způsobu, jak se vyrovnat se životním traumatem z koncentračního tábora. Sekalovy trojrozměrné schránky, ukrývající nalezený předmět, tak mohou návštěvníka zavést až k zamyšlení, zda je předmět v jejich jádru spíše ukryt a chráněn nebo naopak uvězněn. Sovětská invaze do Československa v roce 1968 přiměla Zbyňka Sekala k emigraci a od roku 1970 žil ve Vídni a do českého kontextu se jeho práce vrací až po roce 1989.

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail