Kyselá Evropa / Saures Europa v rámci 17. ročníku sympozia Proudění / Strömungen

25.04.2019 - 09.06.2019Výtvarné umění

Výtvarné sympozium Proudění se stalo téměř tradičním mezinárodním setkáním umělců, kteří na stanovené téma v průběhu podzimního týdne realizují umělecká díla v prostorách drážďanské galerie Riesa efa

Zakončením sympozia se tak stane výstava všech participantů v prostorách galerie Runde Ecke, Riesa efau. 17. ročníku výtvarného sympozia, pořádaného v roce 2018 a letos prezentovaného v litoměřické Galerii Gotické dvojče, se zúčastnilo celkem sedmnáct umělců z České republiky, Finska, Francie a Německa a bylo provázáno tématem „Kyselá Evropa“. Evropská unie již byla umělci reflektována v rámci sympozií předchozích ročníků. „Únos Evropy“ v roce 2003 a o rok později „Sladká Evropa“ s nadějí a přísliby členství. Od té doby se přístupy k ní proměnili spíše v negativní postoje k členství v EU. Co znamená v dnešní době pro výtvarníky Evropa? Jaké myšlenky, hodnoty či utopie si s ní spojují? Jaký význam mají pro nás slova svoboda, tolerance a solidarita, pokud nemají být jen pojmy, ale něčím, co je nutné k životu? Do jaké míry má být umění politické, když se nám Evropská unie jaksi „rozjíždí“?Kyselá Evropa / Saures Europa v rámci 17. roč… - www.iUmeni.cz (25.04.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Kukačka 9 - Toto není umění