Andreas Wegner

20.11.2013 - 05.01.2014Fotografie

Andreas Wegner v kontextu českého výtvarného umění

Německý umělec Andreas Wegner vstoupil do kontextu českého výtvarného umění jako iniciátor a také jeden z protagonistů mezinárodního uměleckého projektu Le Grand Magasin, který probíhal v letech 2008 až 2010. Zdánlivě velmi odlehlé téma družstevnictví a dalších konotovaných oblastí (sociální ekonomika, neziskový sektor, participace...), o jejichž reflexi se projekt pokoušel, napovídá poměrně hodně o tom, z jakých pozic do našeho kontextu vstupuje, [1] a současně předurčuje další (možná až překvapivé, ale přitom velmi logické) souvislosti a roviny, v nichž se nadále bude tento umělec pohybovat.
Východiskem je tedy určitá sociální angažovanost zacílená na problematiku ekonomických modelů a vztahů, která se však ve vlastních uměleckých realizacích obrací spíše ke zkoumání forem reprezentace, reprezentace jako takové. Tento rys nalezneme i u velmi působivých fotografií vystavených nyní v Ateliéru Josefa Sudka, které odkazují nejen k moderně a moderní fotografii, čímž se připojují k velmi silnému proudu promýšlení moderny a modernity v současném umění. Podivné geometrické objekty ze skleněných tabulek, poslepovaných izolepou, nás přivádějí především k samotné podstatě ukazované a fotografované věci, tedy i k podstatě fotografie. A tak vedle angažované podoby umění koexistuje i jiná podoba tvorby A. Wegnera. Mohli bychom říci podoba klasická, rukodělná, introvertní, i když ani jeden z těchto přívlastků nelze brát doslovně. Podoba, která ve své podstatě vrací naši pozornost k základním otázkám umění podobně, jako to činí jeho sociálně angažované projekty.
Vzájemným propojením výše uvedených přístupů se opět dostáváme k českému kontextu a místu, které v něm zaujímá Andreas Wegner. A tak se dostáváme také k Josefu Sudkovi. Nejenže jsou Wegnerovy snímky znalostí české moderní fotografie ovlivněny a poučeny. V osobě Josefa Sudka, v jeho význačné životní a tvůrčí etapě je navíc – nadneseně řečeno - legitimizováno spojení angažovaného ekonomického modelu (družstevnictví) a umění (fotografické tvorby), tedy obou pólů, které nacházíme u Andrease Wegnera. Josef Sudek začal v roce 1926 spolupracovat s nakladatelstvím Družstevní práce a sám se též stal členem družstva. Spolu s Ladislavem Sutnarem, který od roku 1929 vedl pobočku Družstevní práce Krásnou jizbu, vytvořili jedinečný tvůrčí tandem. A právě v reklamních snímcích kovových a skleněných jídelních souborů navržených Sutnarem můžeme najít náznaky vzájemné příbuznosti, odkazu díla Josefa Sudka v tvorbě Andrease Wegnera. A to i přesto a nebo právě proto, že na rozdíl od jasného deklarování funkčnosti věcí u Sudka, je užitnost A. Wegnerem negována.

Vendula Fremlová12.03.2020 - 19.06.2020JAN DOTŘEL Other Worlds
12.03.2020 - 26.04.2020JAN DOTŘEL Other Worlds
24.01.2020 - 08.03.2020DARIJA JELINCIC Escapes
20.10.2017 - 19.11.2017Fotograf festival
09.03.2017 - 30.04.2017Peter Puklus – Handbook to The Stars
25.01.2017 - 05.03.2017Patrik Borecký / Tomáš Brabec – Buzkashi
25.11.2016 - 12.01.2017David M.C. Miller: Labyrint věcí
12.10.2016 - 20.11.2016Ferdinand Bučina / Vzpomínka na Javorník
07.09.2016 - 09.10.2016Pavel Baňka – Reflexe
16.12.2015 - 22.01.2016Junsheng Zhou / Světlo Světlin
04.09.2015 - 03.10.2015Tomáš Hrůza – Way out
28.11.2014 - 10.01.2015Kateřina Zahradníčková - Ostrov
25.06.2014 - 30.08.2014Kouzla zátiší
09.04.2014 - 11.05.2014Libuše Jarcovjáková. Ziellos
20.11.2013 - 05.01.2014Andreas Wegner

Andreas Wegner - www.iUmeni.cz (20.11.2013)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Michal Kalhous