Alena Kučerová – Práce první a poslední

11.11.2022 - 22.01.2023Výtvarné umění

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje v prostorách hlavní výstavní budovy tvorbu přední české grafičky Aleny Kučerové (* 1935).

Alena Kučerová (* 1935) se na umělecké scéně pohybuje od roku 1959, kdy absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zprvu se věnovala kresbě a grafice, především suché jehle a leptu, přičemž výrazově se přikláněla k abstrakci. Na přelomu let 1959–1960, a následně ještě v letech 1998 a 2004, ilustrovala Šibeniční písně svého oblíbeného autora Christiana Morgensterna. Roku 1963 grafickou techniku obohatila o perforovaný bod, který se stal jejím specifikem. Jak uvádí autor výstavy Jaromír Zemina: „Inspirací k této technice jí byla práce dědečka ševce, propichujícího kožené podrážky a zatloukajícího do nich floky.“ Nová technika Kučerovou přivedla k novým tématům. Postupně svůj zájem soustředila na figurální motivy a každodenní, někdy až banální situace. Od 80. let 20. století se zaměřuje spíše na krajinu a přírodní motivy. Velký význam v její tvorbě hraje moře a s ním spojený pocit „vznášení se“ ve vlnách. Kromě moře se Alena Kučerová inspiruje krajinou Staroboleslavska, kam se přestěhovala z Prahy a kde našla svůj pravý domov. Dlouhé lány polí, lesy, anebo jízda na koni vypovídají o autorčině silném vztahu k danému místu a jeho geniu loci. Některé obrazy Alena Kučerová rámuje větvičkami a klacíky, čímž umocňuje sepětí díla s přírodou. Na výstavě budou prezentovány také barevné varianty vybraných grafických listů. Práce s barvou a bohatost barevných provedení svědčí o velké citlivosti autorky k nuancím jednotlivých uměleckých sdělení. Cit pro kolorit je patrný i u černobílých tisků, na nichž autorka pečlivě odstiňuje valéry šedé. Jako samostatný artefakt vystavuje i matrice, ať už barevně pojednané nebo bez barevného zásahu.24.02.2023 - 28.05.2023Jan Pohribný Spi-rituální krajina
11.11.2022 - 22.01.2023Alena Kučerová – Práce první a poslední
04.11.2022 - 22.01.2023Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy
03.11.2022 - 22.01.2023Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy
29.06.2022 - 25.09.2022Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally
29.06.2022 - 25.09.2022Kryštof Hošek: Revolution Evolution!
03.06.2022 - 25.09.2022Magické aktuality. Vzpoura lenochodů. Michaela Černická / Jiří Černický
25.02.2022 - 22.05.2022Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností
26.03.2022Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně
25.06.2021 - 26.09.2021Impresionismus. Krajina barvy a světla
31.05.2021 - 26.09.2021Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt
28.05.2021 - 26.09.2021Rosťa Osička – boxer, malíř, básník.
25.04.2019 - 09.06.2019Kyselá Evropa / Saures Europa v rámci 17. ročníku sympozia Proudění / Strömungen
30.11.2018 - 03.03.2019August Piepenhagen (1791-1868)
14.12.2018 - 24.02.2019Anna Zemánková Radostné poselství do neznáma
15.09.2017 - 19.11.2017Ulrich Creutz
06.09.2017 - 15.10.2017Tomáš Vosolsobě – Retrospektiva
09.06.2017 - 01.10.2017Jiří Korec – Postavy
13.05.2016 - 02.10.2016MARIUS KOTRBA - SOCHY
22.04.2016 - 29.05.2016JITKA ŠTENCLOVÁ - PŘEMĚNY
04.12.2015 - 10.04.2016JOSEF LADA
30.01.2015 - 19.04.2015Ad gloriam Dei
05.12.2014 - 18.01.2015Brány pozemské i nebeské
10.10.2014 - 23.11.2014Vladimír Švec - Cestou
18.07.2014 - 19.10.2014Bohumil Zemánek - Sochy
13.06.2014 - 21.09.2014Krajina ze sbírek Patrika Šimona
25.06.2014 - 10.08.2014Lubomír Fuxa a Jindřich Zeithamml
18.04.2014 - 01.06.2014Pavel Nešleha - Poutalo mě světlo ....
14.02.2014 - 06.04.2014Xénia Hoffmeisterová - bzukot
29.11.2013 - 02.02.2014Zdeněk Burian - výpravy do minulosti

Alena Kučerová – Práce první a poslední - www.iUmeni.cz (11.11.2022)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Surrealismus vžitný