Malíř Miroslav Netík oslavil narozeniny

Umění a design - obrázek Válka, příroda, milenci, lidské osudy, dojmy z cest i dramatické střety. Tyto náměty se v obrazech Miroslava Netíka opakují a prolínají, aby znovu vystoupily na povrch v novém – dosud nevyobrazeném pojetí.

Malíř a ilustrátor Miroslav Netík, který 5. 9. 2015 oslavil devadesátépáté narozeniny. Počátky Netíkovy tvorby ovlivnila Skupina 42, jejíž ideové východisko Svět, ve kterém žijeme provází Netíkovy celoživotní cykly Proti válce, Válka a nervy.

foto k článku„V druhé polovině šedesátých let Netíka ovlivnila cesta do Uzbekistánu. Touto zemí byl ohromen. Silně na něj zapůsobila nejen města, ale především krutost tehdejší sovětské Střední Asie. Byl to mezník v jeho výtvarném stylu, obrazy začínají mít novou skladbu a barevnost. K zážitkům ze středoasijské cesty se Netík stále vracel,“ dodává Dvořáková.

foto k článkuVedle figurálních námětů a motivů z cest Netíka inspiruje také příroda. Její povaze se autor snažil přiblížit hlavně v letech osmdesátých. V první polovině devadesátých let vytváří obrazy jako Můra, Skelet, Ryba nebo Květ. „Po cestě do Japonska získává jeho zaujetí přírodou nové podněty a vyniká kaligrafická složka malby. V Brně Miroslava Netíka oslovil galerista Kenji Hirasawa, který do Japonska postupně odeslal desítky pláten. Roku 1985 se dokonce podařilo uspořádat v Tokiu, Jokohamě a Nigatě samostatné výstavy,“ říká Dvořáková.
Zásadní význam má pro Netíka válka a destrukce. Toto téma na výstavě zastupuje například obraz Bitevní pole, k němuž vzniklo mnoho variací. „Syté barevné plochy jsou v jakémsi kříži, což přispívá k vyznění závažného obsahu díla,“ dodává Dvořáková.

foto k článkuO Netíkově nadání nacházet výjimečné tvary a barevnosti ve všedních věcech byl přesvědčen výtvarný historik a kritik Igor Zhoř. „Netík miluje především nevšední, je to dobrodruh zraku. Tak jako jiní slézají strmé skály nebo usedají do rychlých automobilů, on velké vzrušení nalézá v objevech vlastních očí,“ uvádí Zhoř v knize Miroslav Netík. Ta vyšla před v Edici Osobnosti. Spolu s autorkou Ninou Dvořákovou na publikaci spolupracovali Ludvík Kundera, Oldřich Mikulášek, Jaroslav Malina a další osobnosti.

Miroslav Netík

se narodil ve Vamberku jako nejmladší ze tří synů Anny Netíkové a Jaromíra Netíka, geometra a znamenitého kaligrafa. V letech 1936 až 1940 studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně u profesorů Petra Dillingera, Emanuela Hrbka, Zdeňka Rossmanna a Františka Süssera.

foto k článkuVe 40. letech se v Netíkově tvorbě začal objevovat motiv války a destrukce, ovlivnila ho i Skupina 42 se svou ideologií „Svět ve kterém žijeme“ a prolínala se v jeho celoživotním díle. Podobně trvalý zájem věnoval zpodobení ženy, milenců a erotických motivů.
Vedle malby používal i kapání a rozstřikování malby na vodorovné ploše, k podmalbě používal špachtli. Opíral se o širokou škálu lomených zelení, čerpal z mnoha variant šedí a hnědí, které se staly typickým znakem jeho tvorby.

V roce 1946 byl Miroslav Netík pozván spolu s dalšími umělci Františkem Kalábem, Bohdanem Lacinou, Bohumírem Matalem a Václavem Zykmundem do Paříže, kde se účastnili výstavy Art Tchécoslovaque 1938-1946.

foto k článkuMiroslav Netík podnikl mnoho studijních pobytů, navštívil opakovaně Itálii, Bulharsko, tehdejší sovětskou Střední Asii, Rumunsko, Polsko, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Kubu, Španělsko.

Byl členem Klubu výtvarných umělců Aleš, Bloku výtvarných umělců země moravskoslezské, skupiny Profil v letech 1958 až 1970 a od roku 1990 je členem TT klubu Brno.

Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie V Brně, Muzea města Brna v Brně, Oblastní galerie ve Zlíně, v soukromých i veřejných sbírkách v Belgii, Francii, Japonsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a v USA. Ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě je jeden obraz s názvem Rybáři u člunu z roku 1947.

Obrazy Miroslava Netíka vystavuje aktuálně například Galerie v IBC v Brně.
Galerie v IBC je prodejní galerie výtvarného umění v centru města Brna. Zaměřuje se na díla nejvýznamnějších brněnských autorů narozených v první polovině 20. století, především členů brněnských tvůrčích skupin /Miroslav Netík, Miroslav Štolfa, Inez Tuschnerová aj./. Galerie se nachází v nově zrekonstruovaném prostoru v 1. patře budovy IBC, na ulici Příkop 4, v Brně.
Více zde: www.galerievibc.cz

Publisher: iUmeni.cz

Malíř Miroslav Netík oslavil narozeniny - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Art Plus

Knižní akce

Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

SÓLO: Jakub Roztočil

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder