Letní výtvarný salon

Umění a design - obrázek Letní výtvarný salon KODL Contemporary již popáté představuje přední umělce současné scény. Sjednocujícím prvkem je nejen důraz na kvalitu, ale obzvláště originalita projevu, suverenita a nezaměnitelnost. Výstavu můžete navštívit v prostorách Galerie KODL denně od 21. června do 12. srpna.

Letos se opět podařilo sestavit kolekci od výrazných solitérů české i zahraniční scény a vytvořit tak jedinečný soubor prezentující to nejlepší ze současné výtvarné produkce. Svá díla tentokrát představují Adam Kašpar, Antonín Kratochvíl, Jakub Nepraš a Ivan Pinkava. Mezinárodní scéna je letos zastoupena hned dvěma výtvarníky, a to umělkyní a designerkou Louise Frydman a světoznámým fotografem Sebastiãoem Salgadem.

foto k článkuPodobně jako současné umění si hledá další podoby, i Salon se již minulý rok rozrostl o nové médium – fotografii. Ten letošní se věnouje především tomuto médiu, a to nejen proto, že česká výtvarná scéna má hned několik fotografů, kteří dobyli světové galerijní síně svými snímky, ale i proto, že je to výtvarný prostředek, který již za čtyři roky oslaví dvě stě let od svého vzniku. „Čas expozice první fotografie čítal osm hodin. Od té doby jsme se posunuli k inscenovaným fotografiím, dokumentárním snímkům, manipulovaným snímkům, ale i sociálně-mediálním instantním snímkům, jejichž expozice trvá jen několik vteřin a stejně tak jejich sdílení s veřejností. To však zdaleka není vše, co fotografie výtvarnému umění přinesla. Mnoho současných výtvarníků se bez fotografie a jiných blízkých optických přístrojů neobejde. Proto jsme se rozhodli letošním salonem vzdát fotografii hold a zaměřit se především na autory, kteří jsou profesionály z oboru, nebo na ty, jejichž tvorba je s fotografií úzce spjata, ať už z ní vycházejí při práci se světlem a kontrasty, nebo ji používají v průběhu svého výtvarného procesu“, říká Jakub Kodl, manažer letošního Letního salonu.

foto k článkuPři pohledu na předchozí Letní výtvarné salony je patrné, že každý z ročníků byl v mnoha faktorech zcela unikátní. Podle kurátora výstavy Mgr. Jana Kudrny je "pro letošní Salon určující především širší pluralita nejen zastoupených médií, ale i mezigenerační dialog a rovnovážnost mezi formální stránkou prezentovaných děl. Jsou akcentovány jak silná témata podstaty člověka-jedince v kulisách posledních dekád, tak i razantní zklidnění a nadhled. Je to právě určitá rovnováha a konzistence, která se stala silným argumentem letošního ročníku."

foto k článkuUmělci v letošním ročníku Letního výtvarného salonu nejsou přehlídkou autorů, jejichž práce edukují, nebo dokonce apelují k aktivizaci jednotlivce před nástrahami současného světa. Jistým způsobem ‚pouze‘ reagují na podstatu daného a vyřčeného. Komentují často osobní, blízké události a tyto až intimní výpovědi autorským způsobem často překlápějí do sféry specifických imaginací. Spektrum těchto fascinujících osobních výpovědí je v tomto případě velmi pestré. Zahrnuje díla jednoho z hlavních představitelů humanistické fotografie Sebastiãoa Salgada, dále pak poutavou kolekci foto-portrétů, jež reprezentuje unikátní průřez tvorbou Antonína Kratochvíla a následně fotografie Ivana Pinkavy, který své snímky dokáže budovat stejně jako malíři své malby.

foto k článkuNejsou to však pouze fotografové, kteří se na Salonu představují. Tvorba následujících tří autorů je ovšem s fotografií nějakým způsobem spjata. Prezentujeme tak důležitost tohoto média, jakožto určitého výtvarného katalyzátoru. Silnou pozici v oblasti intermediálních přístupů zaujímá Jakub Nepraš. Kombinace plastiky a videa je v jeho podání stále ojedinělou syntézou tvůrčí preciznosti a autorské citlivosti. foto k článkuVe spektru tradičního média malby se představí Adam Kašpar. Ve svém realistické malbě akcentuje složité vzorce nezjevných přírodních zákonitostí a vazeb. Jeho malby reflektují geologické vrstvy stejně jako postavení hvězd. Ocitáme se tak v prostředí umění na bázi vědecké analýzy. Jistou formu tradičního přístupu k tvorbě vyznává i francouzská umělkyně Louise Frydman. Autorka pracuje s principem jemných keramických reliéfů především organických rostlinných motivů. Citlivé monochromy skvěle komunikují se zvolenou technikou. Louise Frydman pracuje promyšleně, avšak nikoli okázale s efektem světla a stínu, který dotváří finální modelaci díla.

Zájem nejmladší rodinné generace v Galerii KODL se ubírá směrem k současným umělcům. Ideou Letních salonů je představovat širší veřejnosti soudobé umění v mezinárodním kontextu a ve více srozumitelném formátu skupinových výstav. Umělci mohou nejen představit to nejlepší ze své tvorby, ale zároveň mají příležitost srovnání se svými kolegy. Důraz na kvalitu přejímá myšlenku někdejších pařížských Salonů, na kterých se organizátoři a umělci vždy snažili zaujmout publikum tím nejlepším.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Letní výtvarný salon
v prostorách Galerie KODL
od 21. června do 12. srpna 2022

Letní výtvarný salon - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Temné končiny