Uskupení FIRMA se představuje v Nové síni

Umění a design - obrázek Sedm zavedených a generačně spřízněných současných osobností české výtvarné scény založilo nové umělecké uskupení FIRMA, které se poprvé představí prostřednictvím autorské i kolaborativní tvorby na své manifestační výstavě v galerii Nová síň od 7. října do 28. listopadu.

Kolektiv FIRMA svým založením reaguje na aktuální provozní a sociální podmínky pozice současného nezávislého umělce.

Každý z autorů a členů skupiny FIRMA – Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa a Karel Štědrý – vystaví svá dvě zbrusu nová a pro výstavu vytvořená signifikantní díla. Součástí instalace však bude také velkoformátové kolaborativní malířské plátno rozměrech 6x4m, které všichni autoři uměleckého sdružení FIRMA vytvořili v posledních měsících společně.

foto k článkufoto k článkufoto k článku

foto k článkufoto k článkufoto k článku

Proč FIRMA? Samotný název skupiny je jak jejím manifestem, tak i zároveň jejím programem. FIRMA není ztělesněním jakési samoúčelné ideje „komercionalizace uměleckého prostředí“, ale v jejím jádru spočívá poznání, že pozice umělce je v dnešním kontextu 20. let 21. století silně relativizována. Coby umělecká skupina FORMA upozorňuje na absurdní situaci, do které se současný umělec dostal, aby mohl existovat: umělec musel přestat být „ryzím Umělcem“, o to víc se však musel stát „businessmanem“ a manažerem vlastního úspěchu. Pojítkem FIRMY proto není žádná stylová jednota výtvarného tvarosloví či autorských konceptů, ale určitá názorová shoda jejich členů v pohledu na pozici, možnosti a potřeby umělce ve společnosti 21. století. 

„Vznik skupiny je svým způsobem autorskou reflexí společenské a kulturní pozice současného umělce v ekonomických a provozních podmínkách galerijního a uměleckého provozu. Manifestační akt FIRMY je pak třeba chápat jako partikulární výpověď o stavu českého umění nahlíženého perspektivou generačně a v jistém smyslu i komunitně definované skupiny spřízněných autorů vycházejících z prostředí specifické metropolitní subkultury. Jejich pozice proto není třeba nahlížet jako pokus o zobecňující „doporučenou“ uměleckou kariérní strategii. Ba právě naopak: domnívám se, že je možné vznik FIRMY vnímat dokonce jako jakýsi do jisté míry subversivní satirický krok, jako poukázání na v jistém smyslu absurdní, a přitom přirozené a efektivní způsoby fungování umělce jakožto samostatné „výrobní jednotky“, které si umělec v dnešní době musí osvojit.“, říká k vzniku uměleckého kolektivu FIRMA kurátor Pavel Kubesa.

Výstavu doprovodí videomapping od Amara Mulabegovice ze studia Hyperbinary, na budově galerie, která je otevřena denně mimo pondělí od 11:00 do 18:00 hodin.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Uskupení FIRMA se představuje v Nové síni - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Je (středověk) doba temna?