Cirkus pictus, katalog Magdaleny Jetelové nebo Záhořovo lože jsou nejkrásnější české knihy loňska

Umění a design - obrázek Letošní 53. ročník soutěže ocenil více než dvacet knih, jako ty nekrásnější za rok 2017, seznamte se s oceněnými tituly.

Soutěž Nejkrásnější česká kniha 2017 zná své vítěze. V konkurenci 255 přihlášených titulů vybrala odborná porota dvacítku publikací, které jsou podle ní nejlépe graficky a polygraficky zpracované. Vítězové každé z dvanácti kategorií získali 50 tisíc korun. Oceněné publikace budou ke zhlédnutí na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, festivalu Open House Praha či Pražské muzejní noci. Soutěž pořádá od roku 1965 ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví.

foto k článkuNejkrásnější knihou v kategorii odborné literatury se stal Cirkus Pictus nakladatelství Arbor vitae societas.
Kniha sleduje reflexi cirkusového světa v českém výtvarném umění a literatuře. Zpřítomňuje fenomén cirkusu v českém prostředí od počátku 19. století do poloviny 20. století, a to v širších souvislostech evropského umění.

V kategorii krásné literatury se na prvním místě umístila kniha Paci, paci, pacičky vynikající výrazným typografickým zpracováním.

Vítěznou knihou v kategorii pro děti a mládež je Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček nakladatelství Baobab, které tuto kategorii zcela ovládlo, když obsadilo všechna tři místa.

foto k článkuKniha o výtvarníku Svatopluku Klimešovi zvítězila mezi knihami o výtvarném umění.
Podtitul: No Use Wrapping Fire in Paper Experimentálně pojatá monografie Svatopluka Klimeše (nar. 1944), autora dlouhodobě pracujícího s médiem a v médiu ohně.  Svatopluk Klimeš (1944) se pohybuje na české výtvarné scéně od šedesátých let 20. století. Pro jeho díla je charakteristická práce s ohněm jako s výtvarným výrazovým prostředkem. Kniha v několika příspěvcích mapuje celou šíři autorových zájmů, tedy malbu, koláž, kresbu, objekt, fotografii a performance. Potvrzuje experimentální a hravou podstatu Klimešovy tvorby a mnohotvárnost jeho imaginace. Autor obdivuhodně propojuje vlastní invenci a inspirační zdroje s konceptuálním přístupem k tvorbě. Jako jeden z mála autorů své generace osobní východiska nejen uchovává, ale zároveň je stále i obnovuje. Experimentální povahu Klimešovy práce reflektuje i grafická podoba knihy, kdy je celý knižní blok propálen, každý výtisk je tak osobitým autorským artefaktem..

foto k článkuNejkrásnějším katalogem se stal průvodce výstavou Magdaleny Jetelové se stejnojmenným názvem, který si odnesl cenu i za polygrafické zpracování.
Katalog doprovází velkorysou, dynamickou instalaci Magdaleny Jetelové Dotek doby, vytvořenou speciálně pro Malou dvoranu ve Veletržním paláci, která evokuje krajinu s tekutinou připomínající ropu k vyjádření obav nad současnou hrozbou ropné války, a výběr děl z různých etap autorčiny dráhy.

Prestižní výběr uzavírá kniha Póvl, kterou sám ilustroval,svázal a vydal Jan Čumlivski. Kniha byla oceněna v kategorii bibliofilie a autorské práce.

Uděleno bylo i několik speciálních ocenění. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a udělil Cenu Arna Sáňky za knihu New York zine Nikole Logosové, studentce Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl grafický designér Jakub Gruber za knihu Neradost.

foto k článkuSpolek českých bibliofilů jako již tradičně zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga, stalo se jím zpracování knihy Záhořovo lože v úpravě Františka Skály a Johany Kratochvílové.
Výjimečné vydání básně Karla Jaromíra Erbena Záhořovo lože připravilo nakladatelství Teapot na podzim 2017 pro každého, kdo má cit pro dobrou poezii, nádherné obrazy a krásné knihy. Originální vydání edice s pěti suchými jehlami Františka Skály vychází v roce 2017, tedy 164 let po prvním vydání jediné autorovy básnické sbírky Kytice z pověstí národních. Naše bibliofilie je vydána v počtu pouhých 65 číslovaných a signovaných ručně vázaných výtisků.

Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu za ilustraci edici Jedna báseň, kterou tvoří svazky Koleno a Maryčka Magdonova, Markétě Prachtické a Andree Tachezy.

Samotné výsledky tohoto ročníku nepřinesly velké překvapení. Neúspěšnějším nakladatelstvím se stalo Arbor Viteae, což je téměř opakující se evergreen. Také, jak poznamenala předsedkyně výtvarné komise, Pavla Pauknerová: "oproti loňskému ročníku nelze vysledovat žádný ostrý kvalitativní posun, patrná je určitá generační výměna."

Letošní výsledky soutěže si veřejnost bude moci prohlédnout na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, během festivalu Open House Praha a Pražské muzejní noci v Malé vile Památníku národního písemnictví, na festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře a na podzim v Moravské galerii v Brně. Autory grafického designu tohoto ročníku a katalogu, který soutěž tradičně doprovází, jsou typograf Jan Bouček a grafik Zdeněk Ziegler.

Kompletní výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017

Odborná literatura
1.místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Cirkus pictus
2. místo: Paneláci 2
3. místo: Digitální černoši

Krásná literatura
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Paci, paci, pacičky
2. místo: Královský sport
3. místo: Deštný prales, Kongo, Pygmejové a jiné práce

Literatura pro děti a mládež
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
2. místo: Ztracený deník profesora z Essexu aneb podivuhodná zvířena
3. místo: Do vesmíru!

Knihy o výtvarném umění
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Svatopluk Klimeš
2. místo: Zobrazení bez reprodukce?
3. místo: Bonjour, Monsieur, Gauguin

Katalogy
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Magdalena Jetelová
2. místo: Nic si o tom nemyslet
3. místo: Brno Art Open – Sochy v ulicích

Bibliofilie a autorské práce
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Póvl
2. místo: POKE POKE POKE
3. místo: Kůň a had

Studentské práce, Cena Arna Sáňky
1. místo: New York zine
2. místo: VIRUS
3. místo: Madame Monsieur

Cena PNP a UPM pro mladé tvůrce do 30 let Neradost

Cena za vynikající polygrafické zpracování
1. místo: Magdalena Jetelová
2. místo: Sutnar Shapes
3. místo: Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček

Zvláštní cena Svazu polygrafických podnikatelů udělená za speciální knihařské zpracování
Řez kočkou

Cena SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod
edice Jedna báseň, svazek 1 – Koleno, svazek 2 – Maryčka Magdonova

Cena Vojtěcha Preissiga udělovaná Spolkem českých bibliofilů
Záhořovo lože

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku má dlouholetou tradici, je pořádána od roku 1965 Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví.

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Cirkus pictus, katalog Magdaleny Jetelové neb… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Art Plus

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Prostořekost

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder