Přemysl Pitřík - maluje krajinu a přitom se jí dívá pod povrch

Umění a design - obrázek Ak. malíř Přemysl Pitřík patří ke generaci brněnských výtvarníků, kteří dokázali i upoutat pozornost příznivců výtvarného umění svým osobitým tvůrčím projevem, prosazením vlastního netradičního pojetí malby, ať již jde o figurální malbu, krajiny či zátiší.

Přemysl Pitřík se narodil 30. 7. 1959 v Brně. Studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor malby u profesora Jiřího Coufala v letech 1974 – 1978. Po absolvování studia na AVU v Praze u profesora Františka Jiroudka žije a pracuje v Brně. Je členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno – SVUT a Volného sdružení moravských výtvarníků – VSMV, začleněných do organizace Unie výtvarných umělců.

foto k článkufoto k článkufoto k článku

V jeho dosavadní tvorbě se setkáváme s nejrůznějšími technikami – kresbou uhlem, pastely, tuší, voskovou a vaječnou temperou, nejvlastnější je mu však technika olejomalby. V ní nachází široké možnosti uplatnění, expresivního vyjádření svých záměrů, myšlenek a přání, možnost tlumočit prostřednictvím díla to, co jej inspirovalo k jeho zrodu.

Práce které vznikají v ateliéru Přemysla Pitříka nepatří k těm, které by si diváka získali sentimentálním laděním, lacinou podbízivostí. Nutí jej naopak k zamyšlení nad mnohotvárností výtvarného projevu a současně i významu jeho poslání v dnešním přetechnizovaném světě, kdy se člověk stále častěji uchyluje právě k němu, aby nacházel osvěžení i krásu, kterou jeho prostřednictím znovu objevuje.

foto k článkufoto k článkufoto k článku

Výstavy a soutěže:

Ak. malíř Přemysl Pitřík se zúčastnil kolektivních výstav v rámci AVU Praha v letech 1982 – 1984, výstavy ŠUPS Brno, uspořádané v roce 1984 k 60. výročí jejího založení. V soutěžích Ostrava 1983 získal za olejomalby čestné uznání a při účasti na Ostravě 1984 III. cenu.

Výtvarní umělci Jihomoravského kraji v Domě umění města Brna v rámci výstavy SČVU a III. Bienále mladých výtvarníků tamtéž. (1985)

Prodejní výstava v Galerii Dílo v Uherském Hradišti (1986)

Samostatná výstava v podniku Kovoprojekta Brno, Příkop a IV. Bienále mladých výtvarníků v Domě umění města Brna.(1987)

Výstava kreseb v Minigalerii Brno – Medlánky; výstava kreseb v Muzeu na Moravském nám. v Brně; obrazy – zasedací síň Fak. nemocnice s poliklinikou, Brno, Pekařská; obrazy – divadlo bří Mrštíků Brno(1988)

Výstava obrazů v podniku Kovoprojekta Brno, Příkop; květen – výstav obrazů v ZK Královopolské strojírny Brno; výstava obrazů pro dobročinnou akci Velehrad(1989)

Zámek Buchlovice – výstava VSMV, obrazy – olej (1990)

Brno – Kulturní centrum nemocnice Brno – Černovice, výstava k 170. výročí založení ústavu – obrazy, olej (1993)

Brno, dlouhodobá výstava olejových obrazů v prodejně nábytku REGENT (1993-1994)

Společná výstava Znojmo, Třebíč, Moravský Krumlov (1995)

Výstava v soukromé galerii v Hodoníně (1996)

K-PRO galerie, výstava obrazů a kreseb (1999 - 2004)

Galerie U Dobrého pastýře - Banket po deseti letech (2001 - 2009)

Stálá výstava obrazů ve vzorových domech rak. výrobce montovaných domů Elk a.s. (2009 - 2012)

Obrazy Přemysla Pitříka jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České Republice, USA, Anglii a Rakousku.

Práce pro interiér: 1987 – 4 olejomalby – „Pohledy na Brno“ pro jednací síň podniku Kovoprojekta.

Spolupracoval se svou maminkou, výtvarnicí Evou Pitříkovou na mnoha tapisériích.

Příspívá díly do benefičních akcí Nadace Veronica.

Publisher: iUmeni.cz

Přemysl Pitřík - maluje krajinu a přitom se j… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života
Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Hynek Martinec. Cesta na Island
Hynek Martinec. Cesta na Island

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Nebe z porcelánu