Cyklus k poctě Dalibora Chatrného pokračuje další výstavou

Události - obrázek

V květnu letošního roku zahájilo Muzeum města Brna na Špilberku cyklus výstav k poctě Dalibora Chatrného. Na první část, věnovanou přímo dílu Chatrného, navazuje nyní výstava Inez Tuschnerové. Vystaveny jsou práce, které Tuschnerová spoluvytvářela s Chatrným.

Přestože výtvarné cesty Inez Tuschnerové a Dalibora Chatrného jsou v mnohém odlišné, spojuje je potřeba vyjádřit minimálními prostředky podstatu věci. Oba umělci byli navíc výrazní pedagogové, oba svá studentská léta spojili s Prahou, a po většinu života pak zůstali věrni Brnu. Nejprve se setkávali v rámci výstavních aktivit brněnských tvůrčích skupin, později se jejich komunikace rozvinula výtvarným jazykem.

foto k článkuPodobně jako se Dalibor Chatrný zabýval výtvarnými zásahy do reprodukcí nebo fotografické předlohy, vstupovala Inez Tuschnerová do Chatrného prací kresebně malířskou stopou. Tímto přístupem vznikl v roce 2012 cyklus transkripcí komorních formátů, nazvaný Daliborky. Základem je otisk Chatrného prstů a částí dlaně šedou akrylovou barvou. Spontánní přímý dotek zanechal stopu, která je buď velmi lapidární, ve formě bodu, nebo je posunem rozvíjena do lineárního popřípadě plošného záznamu, a překrýváním a vrstvením zmnožována do složitějších struktur. Tuschnerová zasahovala do otisků typicky uvolněným skripturálním gestem, ať už kresebným černou tuší nebo litým bílým akrylem. Výchozí skladba byla pro ni impulsem k rozvedení určeného systému, buďto v návaznosti na dané prostorové vztahy nebo naopak kontra přístupem, kdy vstup linií zcela přehodnotil stávající kompozici.

foto k článkuPrincip transkripce Inez Tuschnerová rozvíjela také v souborech listů, jejichž východiskem byl běžný trhací kalendář s reprodukcemi děl zahraničních umělců. Chatrný kalendářové reprodukce nejdříve rozřízl na dvě poloviny a poté spojil do nového celku. Zvolená metoda spočívala ve vzájemné záměně polovin dvou reprodukcí, takže vznikaly jakési diptychy. Poté do kalendářových předloh vstupovala Tuschnerová kresebně, čímž kompozici citlivě rozvíjela nebo se naopak vůči ní vymezovala. Napětí výchozí skladby a kresby je umocněno střetem hladkého křídového papíru a živé, materiálové stopy, místy přerušované, jinde mizící nebo naopak nasilované, rozpíjené či dynamickým pohybem rozstřikované tak, že získává kvality drippingu.

foto k článkuKrajního řešení v zájmu o možnosti kresebně malířského gesta Tuschnerová dosáhla v cyklu bílých kreseb na bílém podkladu vytvořených v roce 2013. Litím akrylové barvy na papírovou plochu zde dospěla k radikálně oproštěné soustavě několika bílých reliéfně cítěných linií. Přestože vznikaly jako zcela autonomní záznam procesu lití, evokují lidskou figuru v pohybu. Téma člověka je totiž jednou z konstant Tuschnerové výtvarných úvah a lidská figura, byť v zcela abstrahované podobě, zůstává v její výtvarné řeči stále podprahově přítomna, přestože se umělkyně ubírala cestou nepředmětného vyjádření.

foto k článkuVedle prací vzniklých v součinnosti s Daliborem Chatrným a výše zmíněných záznamů na bílém podkladě výstava představuje konvolut nejnovějších kreseb vytvořených v průběhu roku 2014. V tomto novém souboru Tuschnerová dospěla k maximálnímu uvolnění výtvarného gesta a k nebývalé intenzitě výrazu. Sama tyto poslední listy pracovně nazvala "Výkřiky", a sice ve smyslu volání jako formy lidské komunikace, ale také dosažení maximálně koncentrované výtvarné výpovědi a plnosti sdělení.

foto k článkuChatrného cyklus je umístěn do chodby přiléhající ke stálé expozici Od moderny po současnost, jež byla otevřena po rekonstrukci jižního křídla hradu Špilberku v loňském roce. Záměrem tohoto nově otevřeného galerijního prostoru na chodbě je doplňovat a rozšiřovat expozici zejména o práce na papíře, které nemohou být dlouhodobě vystaveny světlu. Vlastní expozice je neustále obměňována. K připomenutí nedožitého výročí 90 let Petra Skácela, brněnského malíře a ilustrátora, bratra básníka Jana Skácela, byla stálá expozice rozšířena o jeho obraz Bratři Karamazovi (1971). Přibyly rovněž plastiky Vladimíra Drápala, který v nedávné době oslavil 90. narozeniny.

INEZ TUSCHNEROVÁ: Kresby a transkripce Daliborovi Chatrnému, chodba jižního křídla, 3. patro, 11.9. – 12. 10. 2014, vstup zdarma jako bonus k zakoupené vstupence do expozic Muzea města Brna

Zdroj: www.spilberk.cz

Cyklus k poctě Dalibora Chatrného pokračuje další výstavou ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

Finalisté Chalupeckého ceny vystavují ve Veletržním paláci

Práce finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého jsou ode dneška vystaveny ve Veletržním paláci. Klasická média zastupuje letos jen fotografie, většina finalistů připravila in … Celý článek

Události - obrázek

Národní muzeum představuje unikátní Váchaliá

Na sklonku září uplynulo 130 let od narození svérázného výtvarníka, spisovatele, tiskaře a knihaře Josefa Váchala. Při této příležitosti zapůjčuje Národní muzeum na výsta … Celý článek

Události - obrázek

Markéta Luskačová: Fotografie 1964–2014

Výstava Markéty Luskačové (*1944) je retrospektiv­ním poohlédnutím za 50letou tvorbou ikony české fotografie, jejíž význam již dávno přesáhl hranice její rodné země. Celý článek

Události - obrázek

První dáma české abstrakce Ludmila Padrtová vystavuje své kresby v prostorách ga …

V úterý 9. září proběhlo v Galerii Václava Chada zahájení další zajímavé výstavy kreseb a obrazů. Tentokrát se zde představí tvorba malířky Ludmily Padrtové. Expozice děl … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama