Byt či Nebyt - „Intimita a intervence v klauzurních pracích AVU z léta 2013“

Události - obrázek Výstava je nesmělým pokusem najít výrazná témata v dění napříč ateliéry AVU a na základě těchto témat kurátorsky uchopit výběr z klauzurních prací. „Byt či nebyt“ je pohledem zvnějšku, vpádem kurátorů Galerie K4 do prostředí, se kterým jsou jen částečně obeznámeni.

Tento vpád je také určitou snahou vzepřít se krátkosti a efemérnosti klauzurních prezentací, výrazem potřeby zachytit, pojmenovat a tento výběr formou galerijní prezentace snad i trochu institucionalizovat. Je to jakýsi „meziprůzkum“ (výraz vypůjčený od Věry Linhartové), pokus myšlenkově roztřídit okruh děl, o kterém se domníváme, že v něm jsme schopni pojmenovat určité tendence, signifikantní nejen pro dění v konkrétních ateliérech, ale snad i určujících pro nejbližší vývoj na umělecké scéně.

„Byt či nebyt“? Původním tématem byla reflexe okolí: blízkého i vzdáleného, vlastního - intimního i přivlastněného, apropriovaného. Dvě silné tendence, které spojují vybrané práce, dva póly, dva principy vnímání okolí v širokém smyslu toho slova. Na jedné straně stojí intimní vztahování se k prostředí, k vlastnímu tělu, k tvorbě, vzpomínkám..., na druhé potřeba intervence, ohledávání a přetváření, či dokonce fabrikace bezprostředního okolí, jeho včlenění do vlastního světa. V různých poměrech oba přístupy spojují v široce položeném interpretačním rámci přítomné projekty. Výběr prací zároveň umožňuje odlišný pohled na to, co může intimita a intervence v umění představovat.

UMĚLCI

Iveta Čermáková, Lucie Doležalová, Pavla Dundálková, Vojtech Fröhlich, Martin Herold, Kristina Láníková, Michaela Mildorfová, Eliška Perglerová, David Prílučík, Ondřej Roubík, Sláva Sobotovičová, Aneta Šebelková, Ondřej Trnka, Miroslava Veceřová, Viktor Vejvoda, Eliška Vrbová

GAVU, 10.-19.12.2013

Vernisáž proběhne v úterý 10.12.2013 v 18 hodin.

Kurátoři: Jakub Hauser, Katarína Chlustiková, Václav Janoščík, Barbora Ševčíková

Partneři: Magistrát Hlavního města Praha, Radio 1, Artmap, Jlbjlt, Galerie K4

Galerie AVU
U Akademie 4, Praha 7
otevřeno po – pá 10- 18 h
www. avu.cz

Zdroj: www.avu.cz

Publisher: iUmeni.cz

Byt či Nebyt - „Intimita a intervence v klau… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Zdeněk Sýkora / Výběr z grafického díla z let 1964