david macháček / adam hnojil 01

Události - obrázek První společná výstava dvou rozdílných umělců s rozdílnými médii, avšak stejným pohledem na svět. Novinář, reportér a fotograf David Macháček prezentuje fotografie jedinečných životních okamžiků a architektonického prostoru kolem nás.

Kurátor a malíř Adam Hnojil se ze známnější role kurátora přesunul pro tuto výstavu do role umělce, kdy představí hned několik ze svých maleb.

foto k článkuNa aktuální výstavě v Mánesu představuje David Macháček výběrem portrétů osobnosti veřejného života a snímky ze svého nekonečného fotodeníku. Projekt „Fotodeník" vznikl čistě z pragmatického důvodu, jako mnemotechnická pomůcka zápisků pro paměť. V kompozicích se autor dotýká míst a bývá jimi dotčen. Nahodilost, pravidelnost, geometrie v architektuře, souznění světla a stínu. Navazuje vztah mezi tím co je a co vidí. Jako poutník krajinou i městem si veršem potvrzuje vizuální vjem a prožitek ze situace prchavého okamžiku. Nestylizuje, jen ukazuje, vysvětluje, co má být viděno. Přehrává syntézu prožitku. Otisk z krajiny kolem sebe v nezáměrném cyklu nahodilých setkání v místech, kterými autor prošel.

foto k článkuTvorba Adama Hnojila je nepřetržitým hledáním, kdy experimentuje především klasickými formami a tradičními médii. V kompozicích analyzuje zvláště prostorové vztahy a limity tematických okruhů. Reflektuje vizuální tradici a posouvá její hranice. Nezajímá ho a nepotvrzuje opakování trendu současných autorů, tzn. estetiku ošklivosti, provokace a odpudivosti s polomrtvými entitami. Vytváří vlastní svět, v němž má své místo svěží hra s pozitivním vyzněním tvarů a vnitřní radost. Jeho obrazy jsou nezřídka inspirovány událostmi, dynamikou, energií a cykličností přírodních procesů. Abstrahovaná forma se neodvíjí v duchu křečovité estetické volby, ale od touhy vystihnout proudění vitální síly, provokující protiklady, které přemosťují či propojují iluzorní dualitu. Urputná snaha a složitost je jen iluzí. Uměním je nechat sílu, aby se projevila sama.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

david macháček / adam hnojil 01
8. 6. - 15. 7. 2022
Kurátor: Jolana Pastor
GALERIE ART CONCEPT
Masarykovo nábřeží 250
www.g-a-c.cz /

david macháček / adam hnojil 01 - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Vladimir Klein- Sklo/Glass