Otisk anděla legendární sklářské dvojice Libenský-Brychtová vystavuje galerie na zlínském zámku

Události - obrázek Svůj život zasvětlili sklu a vypracovali se ve světovou špičku - autorská a manželská dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová patří k nejslavnějším českým sklářským umělcům.

Jejich práce může zlínská veřejnost obdivovat na výstavě „Otisk anděla“ v Galerii Václava Chada. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek 1. března v 17 hodin. Výstava pak potrvá do 20. května a v plánu jsou i dvě komentované prohlídky.

foto k článkuOjedinělou expozici otevírá první březnový den Galerie Václava Chada na zlínském zámku. Pod názvem „Otisk anděla“ zde budou k vidění skleněné plastiky manželů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. „Sklo je pro nás výchozím médiem, ale svou povahou i vlastnostmi něčím víc, než jen prostředkem našeho výtvarného vyjadřování. Proto nemůžeme jinak, než být stále v jeho blízkosti,“ prohlásili sami autoři.

foto k článkuSpolečně tvořili od začátku 50. let. Při práci se sklem zdokonalili metodu technologií tavení a technik opracování skleněné hmoty. Jejich díla jsou zastoupena ve sbírkách po celém světě (Perth, New York, Coburg, Los Angeles, Paříž, Amsterdam, Londýn, Jokohama,…). Pro Svatováclavskou kapli Chrámu sv. Víta v Praze vytvořili barevné vitráže.

„Na sklo nazírali jako na bytostně svéprávný a jiným výtvarným prostředkům rovnocenný fenomén,“ vysvětlila kurátorka výstavy Silvie Stanická. Ve Zlíně je jejich dílo zastoupeno stěžejní částí jejich sochařské práce - proslulými plastikami z taveného skla (např. Intersekce, Horizont, Rubáš II, Kříž a další).

foto k článkuVýstava „Otisk anděla“ v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku je přístupná od 2. března do 20. května. Otevírací doba je od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 10:00 do 17:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Naplánovány jsou dvě komentované prohlídky – ve čtvrtek 22. března v 17 hodin a v pátek 18. května ve 20 hodin.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.

O autorech:

Stanislav Libenský (*1921 v Sezemicích, † 2002 v Železném Brodě) byl světově známý sklářský výtvarník, sochař a pedagog. Studoval na sklářských školách a na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Později se do těchto škol vrátil jako pedagog. Získal řadu cen, např. Herderovu cenu (Vídeň), Bavorskou státní cenu (Mnichov), titul Rytíře řádu umění a písemnictví (Paříž) a další.

Jaroslava Brychtová (*1924 v Železném Brodě) je sochařka a sklářka. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2005 byla prezidentem republiky vyznamenána Medailí Za zásluhy.

foto k článkuOd 50. let tvoří Libenský a Brychtová autorskou dvojici. Společně vystavovali ve významných galeriích a muzeích, např. v Národní galerii v Praze, The Corning Museum of Glass v Corningu (USA), Museum of Art v Jokohamě (Japonsko) a mnoha dalších. Jejich díla jsou zastoupena ve světových sbírkách: The Art Gallery of Western Australia v Perthu, National Museum of Modern Art v Tokiu (Japonsko), Victoria and Albert Museum v Londýně (Velká Británie), Národní galerii v Praze,… Na světové výstavě Expo 58 v Bruselu získali Grand Prix za objekt s barevnými zoomorfními kameny.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Otisk anděla legendární sklářské dvojice Libe… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Aukční síň ARTHOUSE Hejtmánek- Prodejní výstava: 9.9. - 16.10.2022

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Michal Kalhous

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder