Globální Iliada sochaře Jaroslava Koléška

Události - obrázek Od 18. 1. do 4. 3. 2018 probíhá v opavském Domě umění výstava sochařských prací Jaroslava Koléška. V tomto projektu s názvem „Obrazy nové Iliady“ se autor věnuje novodobým podobám vojensko-industriálního komplexu a jeho vztahům k současné společnosti.

foto k článkuJedná se o dlouhodobé téma, které se objevuje v díle Jaroslava Koléška už od jeho rané tvorby. Podobenství a metafory mezi světem historickým a současným nebo zkoumání paralel či protikladů technického a přírodního prostoru jsou pro Koléška hlavními prostředky v tříbení pohledu na současnou přetechnizovanou civilizaci. Jedná se autorův vlastní průzkum, zda je v době technoválek, kdy jsou nepřátelé poraženi dříve, než vůbec dostanou šanci zahlédnout svého protivníka, ještě možné chápat smysl dávných válečnických eposů a hrdinských příběhů. Jestli v naší současné globální Iliadě už nadále musí být vše pouze anonymní záležitostí ultrarychlých technologických řešení, nebo je stále mnohem důležitější citlivost ve vnímání vlastních světů, důsledné a pomalé odkrývání vrstev, hledání opravdovosti, hloubky či podstaty lidského prostoru.

foto k článkuDoc. Jaroslav Koléšek je od roku 2011 vedoucím Katedry Sochařství na Fakultě umění Ostravské univerzity. Na této univerzitě v letech 1992 – 1997 studoval v ateliéru Maria Kotrby, odkud pokračoval na doktorská studia na Akademii umění v Banské Bystrici. Je laureátem Ceny Václava Chada (2003, III. Zlínský salon mladých) a Ceny Rudolfa Schlattauera (2010). Ve svém díle Jaroslav Koléšek využívá industriálních prvků, zpracovává je však klasickým sochařským projevem. Své technologické artefakty, často různá vojenská zařízení, zachycuje v estetické kompaktní formě a transformuje je do masivních oblých tvarů. Ponorky, vrtulníky a lodě najednou působí biomorfním dojmem, svým vzhledem připomínají spíše živé bytosti, než válečné stroje a v kombinaci se zvoleným materiálem se stávají důmyslnými sochami zaznamenávajícími současnou civilizaci. Pokud chápeme strojní průmysl jen jako chladný funkční proces, tak právě Jaroslav Koléšek nás může přesvědčit o opaku.

JAROSLAV KOLÉŠEK – OBRAZY NOVÉ ILIADY
Doba trvání výstavy: 18.01.2018 – 04.03.2018
Dům umění , Pekařská 12, 746 01 Opava
Otevřeno: ÚT-NE od 10 do 18 hodin. (pondělí – zavřeno)

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Globální Iliada sochaře Jaroslava Koléška - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Svět Václava Ciglera

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder