Malířský rozhovor o iluzi

Události - obrázek V Galerii U Betlémské kaple se od 26. ledna koná výstava Jana Poupěte a Jakuba Tomáše nazvaná Prototypy iluze. Oba dva malíři hledají nové možnosti revitalizace malby skrze výzkum iluzivnosti v malířství, pomocí barev a jejích působení na oko vytvářejí iluzi prostoru v obraze.

foto k článkuJan Poupě (*1988 Praha) je absolvent ateliéru malířství Jiřího Sopka na pražské AVU (2014). Během studií absolvoval stáž ve Španělsku (Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid) a v roce 2014 získal také Cenu kritiky za mladou malbu. Je fascinován geometrickou strukturou a řádem i s občasnými chybami, což také promítá do svých maleb a asambláží.

foto k článkuJakub Tomáš (*1982 Jihlava)

je absolvent pražské AVU (2012), kde postupně prošel ateliéry Vladimíra Kokolii a Jiřího Sopka. Ve své malbě se mimo jiné zabývá konstrukcí obrazu, sám si vytváří papírové modely, se kterými vytváří kompozice, které následně maluje. Ve svých malbách se nevyhýbá sociální kritice a erotičnosti.

foto k článkuVýstava je postavena jako dialog dvou výrazných osobností mladé malby v přízemí a suterénu Galerie U Betlémské kaple. Poupě je výrazně experimentální, výstava díky němu působí jako laboratoř vizuálního experimentu. V některých svých pracích má blízko k op-artové estetice, odmítá literárnost, a snaží se navodit iluzi pohybu (viz Poupěho video v přízemí galerie). Petr Vaňous ve svém textu k výstavě píše: „Jan Poupě přistupuje k tvorbě obrazu jako k metodě, jež má realizací ověřit teoretické předpoklady vybraného koncepčního záměru v procesu jeho materializace, tj. strukturace a tvarování.“ Poupě neváhá do svých maleb vložit „chybu“, narušit malovanou strukturu, čímž podtrhne její životnost a také tím poodhalí její vnitřní soudržnost.

foto k článkuTomáš se na rozdíl od Poupěho ve svých malbách nezbavil přidaného obsahu a zůstává „decentně“ literární, což dokládají i názvy jeho obrazů jako např. „Slavoj a Záboj“ nebo „Ikarus“. V malbách se objevují prvky sociální kritiky. Například obraz tří figur nazvaný „Otročina“ (2016) zobrazuje totalitního člověka bez tváře pochodujícího v řadě do sisyfovské dřiny za účelem budování ideologie. Vše je obklopeno červenou barvou evokující násilí páchané na lidských bytostech. Ústa mají stažena v křeči výkřiku, bolestný sten však z nich nevychází. Tomáš neváhá být i rozverně erotický, ve svém obraze „Háj“ evokuje rajskou růžovou zahradu naplněnou bezbřehou, narkotizující slastí.

foto k článkuV suterénu galerie jsou také vystaveny modely a asambláže od obou autorů. Je to dobře, neboť dokládají a odkrývají vnitřní svět a inspirační zdroje těchto navýsost zajímavých autorů mladší generace, kteří mají potenciál být v budoucnu pevnými pilíři malby v českých zemích.

Jan Poupě, Jakub Tomáš – Prototypy iluze
Kurátor výstavy: Petr Vaňous
Výstava potrvá do 17. 2. 2017
Galerie U Betlémské kaple
Betlémské nám. 8, Praha 1, 110 00

Autor: Jan Melena

Publisher: iUmeni.cz

Malířský rozhovor o iluzi - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Kapesní panoptikum s.r.o.