Dvě černobílé výstavy

Události - obrázek

Přemýšlel jsem, co všechno spojuje dvě výstavy, které jsem připravil na začátek letošního roku pro Jihlavu. Fotografka Dagmar Hochová a malíř Václav Rožánek si jsou blízcí generačně, ne povahově. Ovšem osobnost umělce a jeho dílo jsou dva různé světy, které jsou zajímavé i každý odděleně.

Osobnost Rožánkovu vykresluje v Domě Gustava Mahlera dokumentární film Jana Bradáče nazvaný Hámoty Václava Rožánka. Dášu Hochovou můžeme vidět v dokumentu Olgy Somerové, Jana Soukupa, či ji poznat v rozhlasových Osudech, které s ní natočila Hana Soukupová. Spojnicí obou autorů by také mohli být společní přátelé, malř Oldřich Smutný a historik umění Jaromír Zemina.

Jedním z inspiračních zdrojů Dagmar Hochové byl italský poválečný neorealistický film. Sama fotografka tvrdila, že právě černobílá fotografie na rozdíl od barevné nejlépe vystihne napětí a vztahy, skrývající se mezi fotografovanými lidmi.

foto k článkuJestliže malíř Koloman Sokol používal na obrazech černou a bílou barvu programově a sochař František Bílek z důvodu barvosleposti, tak u Václava Rožánka to byla s trochou nadsázky nouze. Kdy neměl dost jiného materiálu pro své obrazy, než černý asfaltový lak a bílý latex. Nemalovat nedokázal. Přesto jeho obrazy nejsou smutné a právě tyto dva materiály dokázaly vytvořit tak charakteristické struktury Rožánkových obrazů. Pokud použije Rožánek v obraze trochu tiskařské či jiné barvy, není to nikdy samoúčelné. A kdo zná Rožánkovy tempery a kvaše, tak ví, jak skvělým byl koloristou.

foto k článkuNejvíc ovšem spojuje Hochovou a Rožánka zájem o lidi. Oba se o ně zajímali nepředstíraně a oba měli velkou důvěru všech lidí ve svém okolí. Ne nadarmo byla Dáša oznaćovaná za českou humanistickou fotografku. Dokážu si velice dobře představit, že by fotografie osobností české kultury vystavené v minigalerii Trifoil mohly být promíchané s malovanými Hlavami Rožánkovými, které tvoří tu nejpodstatnější a nejrozsáhlejší část autorova díla.

David Bartoň, kurátor výstav

Dagnar Hochová / Osobnosti - Minigalerie Trifoil, Husova 10, Jihlava, 18.1. - 18.3. 2016
Václav Rožánek / Obrazy a monotypy - Dům Gustava Mahlera, Jihlava 20.1. - 5.3. 2016

Dagmar Hochová / Osoby a osobnosti

foto k článkuDagmar Hochová se stala známou nejdříve svými fotografiemi dětí a teprve později se ukázalo, že stejně výborně fotografuje lidi staré. Snímky, jimiž zachytila každoroční schůzky posledních, pro leckoho už kuriózních legionářů a jejich pouti k hrobu našeho prvního prezidenta, patří k nejpůsobivějším obrazům stáří, které u nás vznikly. Úcta k mravním hodnotám, jež z nich vyzařuje, je přesvědčivá i tím, že ji před nástrahami sentimentality chrání autorčin všudypřítomný humor. Soucit bez přecitlivělosti, úsměvnost bez posměvačství, to jsou vlastnosti spolutvořící svéráz této velmi humánní fotografky (Bohumil Hrabal by tu ovšem hovořil spíše o hominismu než o humanismu), která tak nedostižným způsobem zpodobila Bohuslava Reynka při práci: své biblické vize vrývá do kovové destičky, kterou si, skrčený na odřené židli u kuchyňských kamen, položil na kolena. Hle, básník, kterého právě políbila múza!

Jedním z námětových okruhů, s nimiž Dagmar Hochová na výstavách a na stránkách svých monografií postupně seznamuje veřejnost, je ten, který nazvala Konec chleba, počátek kamení... a který se stal jádrem této telčské výstavy. Obsahuje snímky umělců, s nimiž se setkávala za různých okolností, nejčastěji v soukromí a málokdy při oficiálních příležitostech, poněvadž tihle umělci a umělkyně slov, tvarů a barev v letech před „sametovou revolucí“, kdy většina jejích snímků vznikla, měli k oficialitě daleko.

foto k článkuA protože i Dagmar Hochová náležela do této mnohotvářné a nikdy šedé vrstvy nekonformních osobností – Josefa Váchala, Bohuslava Reynka a Jaroslava Seiferta, Jiřího Koláře, Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška, Václava Havla, Vladimíra Burdy, Zbyňka Havlíčka a Josefa Topola, Anny Masarykové, Jiřiny Haukové a Bohumily Grögerové, Václava Boštíka a Jiřího Johna, Olgy Karlíkové, Adrieny Šimotové a Emily Medkové a řady dalších –, poněvadž měla jejich důvěru a byla oblíbená, mohla je vidět hodně zblízka v okamžicích tvůrčího soustředění a pak zas uvolnění, nejčastěji nad sklenkou vína. Nikdy jí nepózovali a před objektivem velmi často hovořili, ale i když mlčeli, v jejich tvářích se zračí myšlení, vnitřní život, duch: oduševnělost bez hlubokomyslnosti a důstojnost bez okázalosti. V těchto fotografiích není nic hledaného, jejich účin tkví i v jejich přirozenosti a civilnosti: jsou takové, jaká je sama jejich autorka, která, ať portrétuje kohokoli a cokoli (i věci – Reynkovy papuče, Váchalovy děravé punčochy – jsou součástí podobizny toho, kdo s nimi žije), portrétuje zároveň sebe, jednu z českých fotografek nejcitlivějších, nejvšímavějších a nejchápavějších –nejlidštějších. (Nabízí se tu srovnání s Jindřichem Štreitem.) Jedinečnost chvíle dostává na jejích snímcích rozměr nadčasový a dokument se stává básnickým obrazem, a to dovedou vytvořit jen opravdoví umělci. Dagmar Hochová, ta naše malá stále usměvavá Dáša, mezi nimi věru nepatří ke „kleinmeistrům“.

Jaromír Zemina, květen 2006

Dvě černobílé výstavy ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

NAPIŠ OBRAZ v Týdnu výtvarné kultury

Již sedmý ročník se bude konat od 14. do 20. 3.2016 v Brně. V rámci programu budou návštěvníci moci zavítat do řady předních brněnských muzeí, galerií i dalších kulturníc … Celý článek

Události - obrázek

220 let Národní galerie v Praze

Slavnostní zahájení jubilejních oslav Národní galerie odstartovala vernisáž výstavy Zvěrokruh proslulého konceptuálního umělce Aj Wej-weje, který se zúčastnil zahájení os … Celý článek

Události - obrázek

Václav Rožánek – obrazy a monotypy

V úterý 19. ledna 2016 byla v Domě Gustava Mahlera vernisáží zahájena výstava tvorby Václava Rožánka pod názvem Obrazy a monotypy. Kurátorsky výstavu zaštítí výtvarník D … Celý článek

Události - obrázek

Fait Gallery se stěhuje do výstavních prostor slévárny Vaňkovka

Fait Gallery se přesune do nových prostor. Přesunem do centra se tak více přiblíží svým návštěvníkům a bude se moci stát platformou pro setkávání veřejnosti se světem sou … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - podpořte náš portál www.iumeni.cz v soutěži ShopRoku 2023 - imgReklama