Knižní novinka zkoumá Lesnou jako brněnský sídlištní fenomén

Recenze - obrázek Poválečná urbanizace československých měst je spojena s fenoménem socialistického stavebnictví v oblasti bydlení – sídlištěm. Šedesátá léta se vyznačují snahou architektů zvýšit v hromadné výstavbě kvalitu obytného prostředí.

foto k článku Zajímavým představitelem takto stavěných sídlišť je i brněnská Lesná od autorského kolektivu architektů Zounek, Rudiš, Dufek a Volák, která je právem pokládána za významný počin československého urbanismu a architektury. Nová kniha Brněnský fenomén Lesná předkládá komplexní shrnutí historického a stavebního vývoje sídliště ve všech souvislostech od návrhu, přes typologii jednotlivých objektů až po problémy, kterým muselo sídliště čelit po společenských změnách v roce 1989.

foto k článkuAutor knihy Adam Guzdek je absolventem Fakulty architektury VUT a v současné době působí na pozici odborného asistenta v Ateliéru obnovy památek na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT. Jeho jméno je spojeno i s iniciativou Důl architektury, která se úspěšně zasadila o záchranu architektonicky cenné výpravní budovy havířovského nádraží. Knižní novinku vydalo Nakladatelství VUTIUM

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Brněnský fenomén Lesná
Autor: Adam Guzdek
Rok vydání: 2022

Koupit tuto knihu u nás

Knižní novinka zkoumá Lesnou jako brněnský sí… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Art Plus

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Svět Václava Ciglera

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder