Druhé vydání publikace České sklo

Recenze - obrázek Po 17 letech vychází druhé vydání úspěšné knihy Sylvy Petrové České sklo. V rozšířené, doplněné a revidované verzi jej vydalo Nakladatelství UMPRUM.

Po 17 letech vychází druhé vydání úspěšné knihy Sylvy Petrové České sklo. V rozšířené, doplněné a revidované verzi jej vydalo Nakladatelství UMPRUM.

foto k článkuKniha byla původně vydaná v roce 2001 nakladatelstvím Gallery Jaroslava Kořána. Měla velký úspěch a těšila se nemalému zájmu v Čechách i zahraničí. Důkazem je cena Nejkrásnější kniha roku 2001 v kategorii odborných publikací a řada pozitivních ocenění významných center výzkumu evropského uměleckého skla, francouzské Sorbonny nebo Musea v Düsseldorfu. Mezi veřejnost však neměla možnost se dostatečně rozšířit. Sklad, kde byl náklad umístěn, zasáhla rozsáhlá povodeň v roce 2002 a knihy byly nenávratně zničeny.

foto k článkuAutorka knihy Sylva Petrová se nevzdala a podařilo se jí získat grant MK ČR a sponzory – firmu Lasvit a galerii Kuzebauch na rozšíření publikace o další kapitoly a navázat spolupráci s Nakladatelstvím UMPRUM. To převzalo další financování a produkci knihy. Zvolená idea původního i tohoto druhého vydání je encyklopedické uvedení do problematiky českého studiového skla po druhé světové válce. Poskytuje přehled, jak se české sklo vyvíjelo, jak se měnily výtvarné tendence a jak jej ovlivňovaly různé události.
„V druhém vydání jsme cítili nutnost přehled aktualizovat a rozšířit o období po roce 2000, kterým první vydání končilo. Kromě experimentálního, individuálně navrhovaného skla se tak v poslední kapitole objevuje nástin soudobého trendu - sklářského designu. Jde o výběr autorů a jejich děl s důrazem na výtvarný přínos, často práce balancující na pomezí studiového díla nebo se k němu přibližující“, přibližuje změny v novém vydání Sylva Petrová.

foto k článkuKnihu ocení i čtenáři, kteří neznají reálie českého skla. Text je sestaven jako suma informací o jeho vývoji ve společenských a technologických souvislostech. Jednotlivé kapitoly je zároveň možné číst nezávisle na sobě, protože jsou budovány jako samostatné celky. Text tak poskytuje možnost nahlédnutí do kterékoli části knihy, a získat tak určité základní encyklopedické znalosti o problému nebo období českého skla po roce 1945.

foto k článkuI v druhém vydání si kniha České sklo drží vysoce kvalitní úroveň zpracování. Je to především díky spolupráci s  grafickým designérem Rostislavem Vaňkem a fotografem Gabrielem Urbánkem. Na pultech knihkupectví by se měla objevit v první polovině měsíce prosince v české i anglické verzi.

PhDr. Sylva Petrová - Kurátorka, badatelka, publicistka a do roku 2012 profesorka University v Sunderlandu ve Velké Británii. V současnosti žije a působí ve svobodném povolání v Praze. Od roku 1985 do roku 1998 pracovala v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vydala devět publikací v Čechách, na Slovensku, Francii, Itálii, Finsku, USA atp., přispěla do čtyřiceti tří jiných a napsala na stovku článků, přednášek, příspěvků do katalogů a časopisů po celém světě na téma soudobé sklo.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Název: České sklo
Autor: Sylva Petrová
Rok vydání: 2018

Koupit tuto knihu u nás

Druhé vydání publikace České sklo - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Art Plus

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Michal Kalhous

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder