Magdalena A. Turzová - Příbytky lidí

Recenze - obrázek Obrazy Magdaleny A. Turzové, zvolené pro výstavu Příbytky lidí, jsou umístěny v protiatomovém bunkru Photogether Gallery. Skrze výřezy interiérů a oken nabízí prostoru pronikání do dalších dimenzí.

foto k článku Zároveň však zůstává v tajemném a zastřeném prostředí, které je bez přítomnosti člověka. To podporuje také melancholicky rozostřený výtvarný jazyk. Ve velké míře tak navozuje podobnou atmosféru neobývaných místností, jakou měla i původní funkce galerie. Malířka Magdalena Turzová vyniká autentickým a realistickým výrazem, což podporuje i atmosferický kolorit.

foto k článkuKurátor Martin Fišr koncipoval instalaci výstavy tak, aby využil nesouvislých a rozličných ploch zdí a zapojil k dílům industriální prostředí galerie. Obrazy tak vyznívají jako specifické interpretace vnitřních příběhů, které autorka vytváří pomocí běžných předmětů a nepotřebných věcí. Z nich vytváří rytmické kompozice. Jako další složku k nahlížení na obrazy Turzové zmiňuje kurátor inzeráty zbytečností a nechtěných krámů k prodeji či za odvoz. Proces zanikání lze vycítit u každé malby samostatně.

foto k článkuAutorka svými malbami dokáže v člověku vyhloubit existenciální otázky, zaměřené na vlastní důležitost bytí v kontrastu s neúčinností neživých věcí. Hlavním elementem se stávají dveře, okna a skříně. Ať už jsou zobrazeny fragmentárně nebo vytváří průhledy do dalších míst, souvisejí s průběhem našeho života. S velkou lehkostí zobrazuje bizarnost lidského prostředí a přežitých předmětů, které ztratily svou funkci. Podobnou estetiku najdeme u amerického fotografa Stephena Shorea a mnoha dalších umělců jeho generace. Také on se ve své rozsáhlé práci často věnoval banálním scénám a zabýval se detaily jednoduchých objektů. Občas se však může zdát, že jeho fotografie jsou odosobněné. Ovšem autorčina působivost prozaických a biedermeierovsky pojatých zákulisí vyvolává silné emoce a reakce u každého diváka. Cyklus Příbytky lidí výborně koresponduje s prostorem galerie, až se zdá, že je vytvořen primárně pro toto místo.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Magdalena A. Turzová - Příbytky lidí - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Art Plus

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Zahrady mnicha Rabinoviče

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder