Jak se dělá galerie: kniha nejen pro děti

Recenze - obrázek

Zveme vás do světa muzeí umění a galerií, kde je možné zažít nečekaná setkání a odkrýt poutavé příběhy. Zajímá vás, jak, proč a kdy galerie vznikly? K čemu všemu slouží? Kdo v nich pracuje? Co obnáší příprava výstavy? Na tyto i mnohé další otázky se snaží odpovědět nová kniha určená především dětem

foto k článkuNa světě je mnoho knih o umění. Často se v nich dočítáme o životě a díle slavných umělců, poznáváme díky nim konkrétní uměleckou epochu nebo umělecké hnutí. Ale jen málo knih nám osvětluje chod instituce, která všechny tyto poznatky, a samozřejmě především cenné artefakty, shromažďuje a prezentuje veřejnosti. Galerie jsou součástí každého většího města, lze je pojímat jako reprezentativní shromaždiště uměleckých sbírek, nebo jako centrum oddechu a klidu, kde může návštěvník nerušeně kontemplovat. Kniha Jak se dělá galerie by měla nejen mladým čtenářům pomoci pochopit, k čemu nám galerie a muzea vlastně slouží a zpřístupnit jim tak jejich návštěvu.

foto k článkuK významu a širokému záběru knihy se vyjádřil ředitel Moravské galerie Jan Press: „Zavedení volného vstupu do stálých expozic Moravské galerie v roce 2013 jsem chápal jako první krok k úspěšnému fungování instituce. O rok později proměnila Moravská galerie prostřednictvím projektu ART IS HERE Pražákův palác, původně postavený jako činžovní dům, na moderní muzeum umění. Knihu Jak se dělá galerie můžete číst jako dlouhodobou strategickou vizi Moravské galerie. Představuje nám umění jako nezastupitelnou hodnotu v životě  lidí a fungování města. Reaguje tak na palčivý problém relativně malého zájmu společnosti o galerie. Vytvoření vztahu k umění není záležitostí jedné návštěvy galerie, je o způsobu výchovy dětí ve škole, v rodině. Uvědomujeme si, že naše práce má nesmírný přínos pro veřejnost, ale současně se nám jen velmi ztěžka daří ji přesvědčit o smyslu návštěvy galerie. Proto jsme se vedle vzdělávacích programů rozhodli prostřednictvím metodického centra CENS vydat osvětovou publikaci, která je určena mladému čtenáři, zároveň však může být i metodickou příručkou pro studenty či odborníky, kteří se problematikou muzeí zabývají. Mohla by snad také přesvědčit politické spektrum, proč je dobré financovat muzea a ukázat, co všechno může kvalitní muzeum nebo galerie vyspělé společnosti nabídnout.“

foto k článkuDlouho očekávaná kniha s názvem Jak se dělá galerie bude slavnostně pokřtěna 12. října v kavárně Praha na nádvoří Pražákova paláce. Na přípravě knihy se podíleli kurátoři metodického centra CENS Rostislav Koryčánek a Martin Vaněk a šéfkurátor Moravské galerie Ondřej Chrobák.

foto k článkuCo vlastně autory vedlo k realizaci knihy o umění a galerijním provozu pro děti? Motivaci za autory osvětluje Ondřej Chrobák: „Lidé se často a priori vyhýbají textům o umění, protože je považují za nesrozumitelné a hermetické. Pokusit se popsat naší každodenní práci v galerii způsobem i jazykem, který bude přístupný pro děti, nás přinutilo opustit ‚ptydepe‘, s nímž mezi sebou komunikujeme, ale především znovu promyslet, co je smyslem naší práce. Bylo to dobrodružství.“

foto k článkuKolektiv autorů se prostřednictvím této knihy pokusí objasnit mnoha lidem neznámý svět galerie. Čtenáři se dozvědí, jak galerie vlastně vznikly, kdo v nich pracuje, co jednotlivé profese obnáší, nebo jak se instaluje výstava. Kniha Jak se dělá galerie je zavede do míst, kam by se jinak nepodívali, a seznámí je s lidmi, které běžně nepotkají. Je určena především zvídavým dětem ve věku 8–12 let, ale vtipné ilustrace z pera Davida Böhma mohou zaujmout i dospělé čtenáře.

Knihu vydala Moravská galerie v Brně s finanční podporou Erste Private Banking. Realizaci knihy finančně podpořila také Fait Gallery a Ministerstvo kultury České republiky. Kniha je výstupem Centra nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně.

David Böhm (*1982) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii). Má za sebou mnoho sólových i společných výstav a také knižních spoluprací, které získaly řadu ocenění. Například Magnesii Literu za knihu Hlava v hlavě, která obdržela také ocenění Nejkrásnější knihy roku, nebo Zlatou stuhu za Výtvarný počin, kterou byla ohodnocena kniha Ticho hrocha. Společně s Jiřím Frantou byl třikrát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Dobrodružný program pro děti

Křtu knihy Jak se dělá galerie ve středu 12. října předcházela dobrodružná hra pro děti, během které se mladí a nadějní výtvarníci dozvěděli, jaká je cesta obrazu na výstavu a poznali tak zákoutí naší galerie. Akce se zůčastnilo bezmála 50 dětí ve věku 3-10 let.

Během dobrodružného programu děti prožily cestu uměleckého díla od jeho vzniku až na výstavu v galerii. Prostřednictvím hry se seznámili s náplní práce jednotlivých zaměstnanců galerie a dostali se tak do míst, kam se běžný návštěvník, natož dítě běžně nemá šanci dostat. Odměnou všem byla vernisáž jejich prací, na kterou navázal křest samotné knihy jak jinak, než mlékem.
A jak to většinou na vernisážích obvykle bývá, nechybělo ani občerstvení a pro mladé umělce i odměna v podobě balónků a skluzavky v samotném srdci galerie.

foto k článkufoto k článkufoto k článku


foto k článkufoto k článkufoto k článku

Kdo nestihl program k příležitosti křtu knihy, nemusí zoufat. Galerie pořádá další zajímavé programy pro děti jak v týdnu, tak i o víkendech, kdy se například můžete vydat na pirátskou cestu za pokladem, nebo můžeme objevovat Úžasný filmový svět Zdeňka Zieglera. Více info a stránkách Moravské galerie.

Foto a zdroj:www.moravska-galerie.cz

Jak se dělá galerie: kniha nejen pro děti ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Jak se dělá galerie
Autor: Ondřej Chrobák, Rostislav Koryčánek a Martin Vaněk
Rok vydání: 2016

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Recenze - obrázek

Písmo vyprávějící jako obraz

Eduard Ovčáček je naším zřejmě nejdůslednějším představitelem lettrismu. O jeho díle už vyšly dvě obsáhlé monografie, jedna byla zaměřena spíš na výtvarnou tvorbu, směřuj … Celý článek

Recenze - obrázek

S doktorem Rackem v Raketě kolem světa

Víte, za jak dlouho se dá uskutečnit cesta kolem světa? Myslíte, že za 80 dní? Kdepak. S Doktorem Rackem to zvládneze už za 31 písmen! Celý článek

Recenze - obrázek

Material Times - řemeslo a práce s materiálem ještě nejsou dávno ztraceným tajem …

V květnu vyšlo první tištěné vydání magazínu, který se věnuje příběhům řemesel, materiálů a tvarů i příběhům zajímavých lidí s nimi spjatými. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Gakerie KODL - aukce 26.5.2024 - imgReklama