Potkal upíry, měl je za mravnostní policii. Prohlédněte si Váchalův objevený deník

Recenze - obrázek Po osmdesáti letech vyšlo dílo plné vábivých reprodukcí. Vampyristický cestopis napsal Josef Váchal, jenž považoval upíry za mravnostní policii ze záhrobí, na vrcholu tvůrčích sil. Cestu Slovenskem doprovodil kresbami, které mají mnohem intenzivnější barvy než známé autorovy dřevoryty.

Příběh knihy, která na své vydání čekala přes osmdesát let, začíná nenápadným deníkovým záznamem Josefa Váchala. „Sedmnáctého června 1930. Slunce, teplo. Stálé přípravy, balení a odnášení. Odjeli před 9. na Slovensko. Obtíže s Tarz. "navagonýrováním", konečně v kupé, bakšiš průvodčímu, dobří lidé v kupé.“

Váchalovu Cestu Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb Theorii wampyrismu vydalo nakladatelství Gallery.

Dobří lidé jsou upíři

foto k článkuVáchal zapsal svůj kuriózní náboženský cestopis v témže roce, kdy cestu podnikl. S sebou vzal svou družku Annu, leonbergera Tarzana - jemuž v textu věnuje víc pozornosti než své partnerce, nechává "ho" dokonce napsat celou jednu kapitolu - a dílo barokního exegeta Calmeta o vampyrismu. Sama Calmetova kniha vstupuje do příběhu jako živý hráč.

"Stránky, které jedenkráte jsem už pročetl, úplně o novém obsahu býti jsem shledal a neznámými. Naopak: to, co jedenkráte jsem již přečetl, žádným způsobem, hodlaje jedenkráte ještě zajímavé statě znovu si prohlédnout, nalézti jsem v knize nemohl." To určuje ráz celé cesty a optiku, s níž autor na navštívenou zemi shlíží. Už ti "dobří lidé v kupé" z Váchalových Deníků se v Cestě Slovenskem mění ve vampýry.

foto k článkuPrvní setkání s transcendentálními bytostmi zažívá Váchal jako patnáctiletý, ještě jako mladík se stává členem Theosofické společnosti. I ve stáru zobrazuje ďábla, který zapřažen k tiskařskému stroji místo umělce tiskne. Nyní, na vrcholu tvůrčích sil, obhajuje vampyrismus jako instituci zřízenou samou Prozřetelností, upíry má za mravnostní policii ze záhrobí.

Tak dlouho Váchal v Cestě Slovenskem rozjímá o jakosti krve, o strygách a šarkánech, nachází upíry v minulosti i přítomnosti, v lidech, zvířatech i přírodních úkazech, až ani on sám nemůže zůstat stranou.

Kniha nejkrásnější

Za autentický lze pokládat Váchalův výrok, že Cesta Slovenskem je jeho knihou nejkrásnější. Její vydání však autor vnímal jako nemožné. Kromě rukopisu, uloženého nyní v Památníku národního písemnictví, existuje ještě opis, který provedla Váchalova partnerka Anna Macková a jejž Váchal ilustroval.

Opis byl dlouho pokládán za ztracený. Editor knihy Petr Hruška ho však objevil v knihovně Národního muzea a při práci na knize k němu přihlížel.

foto k článkuTak jako Váchal Cestu Slovenskem sám prožil, napsal a nakreslil, i její příprava k vydání je víceméně dílem jednoho člověka. Zkušený váchalovský badatel (mj. spoluautor Váchalovy monografie a retrospektivní výstavy v Rudolfinu z roku 1994) Petr Hruška je nejen editorem svazku a autorem komentářů, navrhl i vazbu a grafickou podobu díla. Odolal přitom divokému vábení Váchalova expresionismu; uměřená a v nejlepším slova smyslu služebná grafická podoba knihy nechává původní text a ilustrace tím intenzivněji znít.

Váchal byl jako tiskař velmi kritický k reprodukcím svých děl. S Cestou Slovenskem by ale spokojen byl: ilustrace mají jas, hloubku i čistotu. Jak upozorňuje editor, původní kresby reprodukované v Cestě Slovenskem mají přitom mnohem intenzivnější barvy než známé Váchalovy dřevoryty. Tím spíš, že byly ukryty před denním světlem více než osmdesát roků.

Desítky vábivých reprodukcí i knihu samu lze tedy pokládat za skutečně věrné - nejen Váchalově předloze, ale zejména jeho samotnému myšlení: Léčení pominutého, Divoká honba lesy, Vlkodlak při práci...

Zdroj: www.ihned.cz

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb Theorie wampyrismu
Autor: Josef Váchal
Rok vydání: 2012

Koupit tuto knihu u nás

Potkal upíry, měl je za mravnostní policii. P… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Art Plus

Knižní akce

Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Návod k obsluze vesmírné lodi Země

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder