Monumentální fragmenty

Recenze - obrázek

Výpravná monografie věnovaná sochařce Ellen Jilemnické představuje impozantní tvorbu fragmentární povahy. Průvodní eseje však neprávem opomíjejí filosofický a poetický rozměr jejích sochařských objektů.

Socha má svůj život, který je pravděpodobně intenzivnější než bytí jiného výtvarného objektu, třeba klasického závěsného obrazu. Trojrozměrnost a masivnost dávají svérázné existenci sochy akcent čehosi nadčasového, mimořádného a téměř posvátného. Po božských a později lidských postavách se sochami či sousošími staly také věci, pocity, děje, příběhy či pojmy, a to zejména v tvůrčím diskursu dvacátého století. Ovšemže také sochařsky ztvárněné předměty jsou obdařeny čímsi antropologickým, a tak se opět stávají bytostmi a ožívají, obdobně jako všední věci, které použil Marcel Duchamp ve svých ready­mades.

foto k článkuNa počátku dnes už rozsáhlého sochařského díla Ellen Jilemnické – jejíž loni vydanou monografii sestavil historik umění Petr Wittlich – jsou mimo jiné pískovcové objekty Dopis ze vsi nebo Pozdrav od moře. Odstartovaly sérii rukou cosi svírajících, avšak postrádajících podstatný zbytek postavy, tělo, hlavu, tvář.

Objekt jako dokument

foto k článkuJilemnická je v celku své tvorby svéráznou filosofkou a hledačkou jiné sochařské dimenze, než na jakou jsme zvyklí. Rovněž Rodinovy mramorové ruce existují samy o sobě, vyvolávají však představu čehosi neúplného, násilného, torzovitého. Jilemnická se nejen v cyklu rukou, ale ve většině svých sochařských kreací (na jejichž začátku bývá, jak sama tvrdí, především neotřelý nápad) pokouší nahlédnout sochařský objekt jako dokument. Fragmentárnost nepředstírá, ale dovedně s ní pracuje a přivádí ji nazpět k celku. Kupodivu si právě tohoto charakteru jejích „monumentálních fragmentů“ – řečeno se sochařem Miloslavem Chlupáčem – nepovšiml nikdo z kritiků, kunsthistoriků ani literátů, jejichž hlasy jsou shromážděny ve výpravné a precizní monografii nazvané prostě Ellen Jilemnická.

Autoři průvodních a doplňkových textů, je­jichž editorem byl zkušený znalec moderního sochařství Petr Wittlich, se koncentrovali na jednotlivé tvůrčí etapy, na dílčí témata, na groteskní či dokonce pop­artový charakter některých děl (Josef Kroutvor, Eugen Brik­cius), na patřičnost či abnormalitu sochy v prostředí městského sídliště (Viktor Šlajchrt), na téma ruky jako „interpreta myšlenky“ (Marcela Pánková). Nikdo se však nezabýval otázkou, co je pro sochařství Jilemnické vskutku podstatné.

Poezie sochy

foto k článkuDílo Ellen Jilemnické svědčí zejména o jakési průkazné cestě napříč kulturami a styly, jeho základní konstantou je přitom fascinace daným sochařským materiálem. Každý sochař překonává tíhu a zemskou přitažlivost, avšak zejména moderní umělci mají sklon zachytit pohyb, který vzdoruje tíživému ukotvení všeho na zemi. Constantin Brancusi vytvořil dynamického „ptáka v prostoru“, Jilemnické oblíbenec Alberto Giacometti šel – podle jejích slov – „s modelací až na pokraj ničeho“. A ona sama se pokusila sochařsky „znázornit něco tak jemného a křehkého, jako jsou motýlí křídla“. Tato sochařka je básnířkou v intenci svého oboru. Toto klíčové konstatování v monografii sice nenalezneme, je zde však oddíl autorčiných básnických textů (některé vyšly v roce 2008 knižně ve výboru Výlet nekončí), doprovázený jejími expresivními kresbami.

Defilé soch a realizací zachycených v monografii je téměř kompletní, nicméně sochařčina práce pokračuje dál. Z doprovodných textů je asi nejcennějším autorčino osobní vyznání, nazvané prostě O sochařství, a pak obšírné curriculum vitae Životní a umělecká dráha E. J., které krátce před smrtí napsal její životní druh, filosof Vladimír Borecký.

http://www.advojka.cz/
Jan Suk, Autor je básník a kritik.

Monumentální fragmenty ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Ellen Jilemnická
Autor: Petr Wittlich (ed.)
Rok vydání: 2011

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Recenze - obrázek

Otto Placht. El Libro Mágico

El Libro Mágico je knihou barvitě vyprávějící o kouzlu života v pralesích peruánské Amazonie a o síle tradice a inspirace, s níž se osudově setkal český malíř Otto Placht … Celý článek

Recenze - obrázek

To je Miroslav Šašek: První velká výstava ve světě nejznámějšího českého ilustrá …

Výstava Miroslava Šaška je v Čechách vůbec první velkou prezentací u nás téměř neznámého, ve světě však proslaveného ilustrátora a tvůrce obrazových knih o světových metr … Celý článek

Recenze - obrázek

Potkal upíry, měl je za mravnostní policii. Prohlédněte si Váchalův objevený den …

Po osmdesáti letech vyšlo dílo plné vábivých reprodukcí. Vampyristický cestopis napsal Josef Váchal, jenž považoval upíry za mravnostní policii ze záhrobí, na vrcholu tvů … Celý článek

Recenze - obrázek

Monografie Jaroslava Róny je jednoduše krásná

Malíři a sochaři Jaroslavu Rónovi vyšla po třiceti letech práce skutečně reprezentativní monografie. Obsahuje jeho tvorbu od 70. let. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama