Svatovítská katedrála objektivem Josefa Sudka

Aukční zpravodajství - obrázek

Pražský kostel, jak říkají staré kroniky, se stal křižovatkou dějin naší země. Spoluutváří obraz hlavního města i celé naší země. Nabízí svobodný prostor pro ztišení, odpočinek a inspiraci, setkání s naší minulostí a zároveň orientaci pro cesty budoucí.

V letech 1927–28 Sudek fotografoval pražskou katedrálu svatého Víta a dle jeho vlastních slov tam to začalo, tam jsem zažil zjevení. Jsou to vskutku fascinující obrazy světla a stínu. 

foto k článkuTu legendu nelze pominout: osmadvacetiletý Josef Sudek podle ní jako čerstvý absolvent Státní odborné školy grafické vstupuje do dokončované katedrály sv. Víta, projde dovnitř historickou Zlatou branou (tehdy ještě s velmi zchátralou, ze zdi nezřetelně vystupující mozaikou) a ocitá se v rozestavěném chrámu plném poletujícího prachu, ze kterého ostré paprsky světla proudící do prostoru skrz vysoká okna dělají cosi, co Sudek později označil za „zjevení“. Příběh o svatovítské iniciaci válečného invalidy (za války přišel Sudek o pravou ruku), ze kterého se záhy stala jedna z nejvýznamnějších postav naší fotografie, uvádí Josef Moucha v předmluvě knihy Svatý Vít, která v Torstu vychází jako další svazek Sudkova sebraného díla. V mnoha ohledech je tenhle soubor fotografií pro jeho tvorbu přelomovým obdobím.
Krátce nato byl vyloučen z českého amatérského hnutí a vrhl se na profesionální kariéru: spolu s Jaromírem Funkem a Adolfem Schneebergerem, kteří tak jako on tíhli k aktuálním výbojům nastupující avantgardy, založil Českou fotografickou společnost a začal se věnovat reklamní tvorbě využívající funkcionalistické postupy. Ze Sudka se stává vyhledávaný, dobře prosperující fotograf, který se pak díky opoře vybudovaného zázemí od zakázek vrátí k podobně intimním tématům, jakých se poprvé řádně dotkl právě v roce 1924 ve Svatém Vítu: k záznamům míst a věcí, ze kterých vyzařuje ohromující duchovní síla.

foto k článkuTo ohromení přitom pro Sudka v katedrále nevyvolávala představa, že vstup do chrámu je možností přímého kontaktu s živým Bohem, který sem pro návštěvníka při liturgii sestupuje. Ostatně Sudek tři roky po skončení války vystoupil z katolické církve a jeho víra v Boha – tu si ponechal – se od té doby neřídila žádnými církevními představami. Fotil především v dostavovaném trojlodí, kterým tehdy Hilbertova huť dokončovala bezmála šest set let rozestavěnou katedrálu. A fotil věci zdánlivě neduchovní: džbán, který tu o polední pauze odložili dělníci, kolečko, úhelník, obrovskou hromadu písku, která v kostele ležela na místě budoucího oltáře. Hodiny i dny čekal na správné světlo, které by scénu proměnilo v impresionisticky povznesený záznam Sudkova setkání se „zjevením“. „Není tu lidské tváře – a přece jest v tom tolik sladkosti a důvěrnosti, jako by na tom kamení spočívaly Bůh ví čí oči,“ napsal pak k fotografiím vyhraněný katolík Jaroslav Durych, když je Sudkovi vydala Družstevní práce.

Po pár letech se pak Sudek do Svatého Víta vrátil. Za druhé světové války tu fotil přilbu sv. Václava, triforium, náhrobky, oltáře, relikviáře, všechno to, co by mělo být považované za vznešené a posvátné. Jenže v těchto fotografiích nějak chybí to, co obsahovalo zmíněné kolečko, úhelník, džbán, hromada písku. Ona sladkost a důvěrnost, jak to označil Durych. Sám Sudek to později komentoval dost jadrně, jak bylo jeho zvykem: „Jakmile tam přestali dělat, jakmile milej kostel vyčistili, tak já jsem tam nic neviděl.“ Chrám byl po šesti stech letech konečně hotový. Pro Sudka ale paradoxně jako by odsvěcený. Nic v něm neviděl, ale fotil, musel splnit zakázku od Melantrichu.

foto k článkuNakonec to nejsou vůbec špatné fotky. Ale srovnání s těmi z období jeho „zjevení“ je nemilosrdné. Přesto je měl Sudek rád, chtěl je společně vydat už v roce 1951, kdy je nabízel Orbisu pro plánované album Chrám svatého Víta. Knížka nevyšla, „že je to kostel“, jak si fotograf postěžoval na adresu komunistů. Děje se tak až teď.

Zdroj: https://www.respekt.cz/tydenik/2010/43/zjeveni-svateho-vita

Josef Sudek

Narodil se v Kolíně nad Labem, navštěvoval řemeslnickou školu v Kutné Hoře, poté se vyučil v Praze knihařem a začal fotografovat. Při účasti v bojích 1. světové války, kde také fotografoval, přišel zásahem granátu o pravou paži. Po válce odmítl c. k. trafiku pro válečné veterány, prý proto, že „bylo jaro a štěbetali vrabci“. Od r. 1920 člen ČKFA, zakládající člen Fotoklubu (1922-1924). V letech 1922-1924 studoval na SGŠ u prof. K. Nováka. Po odchodu z Českého klubu fotografů amatérů založil spolu s J. Funkem a A. Schneebergerem roku 1924 ČFS (asi 1924-1930). 1927 získal společně s A. Schneebergerem fotoateliér, který využíval spolu se sestrou až do smrti. Mezi léty 1927–1936 pracoval pro nakladatelství Družstevní práce, kde pro L. Sutnara fotografoval v duchu funkcionalismu. Spolupracoval také např. s Pestrým týdnem. Od roku 1927 užíval zahradní ateliér na Újezdě, založil si firmu a stal se vyhledávaným odborníkem, tvořícím v duchu nové věcnosti. Ve své tvorbě se inspiroval dílem D. J. Růžičky, A. Stieglitze, C. H. Whita a americkým puristickým piktorialismem. Námětově se věnoval především reprodukci uměleckých děl, portrétu, žánru, pražské architektuře, náladové krajině a zátiší. Po Sudkově smrti darovala sestra jeho fotografické dílo Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze a sbírku výtvarného umění Národní galerii, část jeho odkazu získala také např. Moravská galerie či Ústav dějin umění AV.

Aukce fotografií prací na papíře a vzácných tisků Zezula

Pro sběratele a milovníky umění jsou nejenom Sudkovi fotografie stále k mání zejména na aukcích. Nejbližší aukce, na které se Sudkovi fotografie interiéru chrámu sv. Víta objeví, je v Galerii Zezula
Aukce se koná, 30. května 2019 na Malé Straně v Praze. Výstava všech dražených položek bude v galerii k vidění od 25. do 30. května.

V článku jsou použity Sudkovi fotografie Chrámu Sv. Víta, které se budou dražit právě na této aukci: položky A63/015 - A63/18

Celý aukční katalog si můžete pak prohlédnout ZDE

Svatovítská katedrála objektivem Josefa Sudka ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize z nakladatelství Torst

Název: Svatý Vít
Autor: Sudek Josef
Rok vydání: 2009

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Aukční zpravodajství - obrázek

Josef Čapek: Skutečný umělec se nepředvádí – jest.

„Skutečný umělec se nepředvádí – jest“, napsal Josef Čapek ve své nadčasové knize postřehů, aforismů a úvah s názvem Psáno do mraků. Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

82. aukce Galerie KODL se stala historicky nejúspěšnější v ČR

Na své 82. aukci nabídla Galerie KODL 250 mimořádných uměleckých děl z období od 19. století až po současnost. Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Obraz Vajíčko se vrací do Česka. Magické dílo Mikuláše Medka nabídne aukce v Art …

Akce I (Vajíčko). Tak se jmenuje unikátní obraz Mikuláše Medka s modrou ženskou postavou z let 1955–56. Už 6. června 2019 od 16 hodin ho na své 10. aukci v zahradě vily v … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Filmové plakáty – sběratelská vášeň

Plakáty z někdejšího socialistického Československa mají nemalou uměleckou hodnotu. Přední čeští a slovenští výtvarníci se při jejich tvorbě takříkajíc umělecky „vyřádili … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama