Podzimní Den architektury otevře veřejnosti stavby zapomenuté, ohrožené, zatracované i obdivované

Architektura - obrázek

Na zapomenutá místa, architektonické skvosty od středověku přes 19. století, funkcionalismus, brutalismus až po současnost, originální rekonstrukce, unikátní urbanistické celky, stavby ohrožené, zatracované i obdivované, zvou pořadatelé letošního ročníku Dne architektury.

Ten tradičně o prvním říjnovém víkendu láká na komentované prohlídky, cyklovyjížďky, workshopy, přednášky, besedy a diskuze, happeningy i videoprojekce, které se uskuteční na téměř šesti desítkách míst v českých a moravských městech i obcích. Vstup na více než stovku akcí je zdarma a nabízí mimořádnou příležitost proniknout do tajů jedinečných staveb či historie celých míst, mnohdy běžné veřejnosti nepřístupných.

foto k článkuDen architektury vznikl s cílem otevřít tento obor laické veřejnosti v širších souvislostech. Organizátoři chtějí poukázat zajímavým a sdělným způsobem na prolínání současné i historické architektury, to vše při zachování vysoké odborné úrovně. Jak svědčí vzrůstající zájem veřejnosti, získalo si toto pojetí širokou popularitu.

Den architektury, 6. ročník: 1 - 2. 10. 2016


foto k článkuProgram šestého ročníku Dne architektury má hned několik tematických linií. O tom, že současná architektura může formovat i historická města, předloží důkaz průvodci po Slavonicích či Černošicích. Právě v těchto městech nacházíme četná unikátní propojení starého i nového. Pro mnohé stále kontroverzní socialistická architektura, která náš životní prostor zásadně ovlivnila, skrývá netušené perly. Jednou z nich je i sídliště v Brně Lesné, jehož areál Obzor bude možné naposledy zažít v původní podobě. Další okruh vycházek a diskuzí se bude věnovat průmyslovému dědictví - účastníky provede po sklárnách Josefova Dolu. V Praze se mezi četnými akcemi koná například procházka mezi funkcionalistickými barrandovskými vilami a terasami. Urbanismu v širším měřítku se bude věnovat procházka po stopách vývoje města Mělník nebo ochutnávka architektonického guláše z 20. století na Wagnerově náměstí v Berouně.

foto k článkuDen architektury bude doprovázet až do středy 5. října přehlídka Film a architektura. Závěr oslav Mezinárodního dne architektury obstará 6. října přednáška renomované architektky Liesbeth van der Pol, která vede ateliér Dok Architecten a působila jako nizozemská královská architektka. Den architektury pořádá spolek Kruh v úzké spolupráci s místními experty a iniciativami. Podrobné informace k programu budou k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Pro letošní ročník si pořadatelé vybrali motto „Méně je více“ – dávají přednost kvalitě před kvantitou při výběru objektů, témat i lektorů. „Kvalita je lepší než kvantita, někdy je lepší postavit méně s rozmyslem než více. I náš výběr bude upřednostňovat zajímavou a kvalitní architekturu před kvantitou,“ říká k letošnímu mottu „Méně je více“ zakladatelka Dne architektury a předsedkyně pořádajícího spolku Kruh architektka Marcela Steinbachová. Na přípravě Dne architektury se podílí vedle členů Kruhu i řada dalších významných spolupracovníků z center i regionů, mezi jinými historikové a propagátoři architektury Miroslav Pavel, Lukáš Beran, Adam Gebrian, Richard Biegel, architektky a architekti Jana Kubánková, Magda Havlová, Martin Řehák, Ondřej Tuček, Václav Hájek nebo Vojta Malina.

foto k článkuMotto letošního ročníku „Méně je více“ lze vztáhnout pro některé neuralgické body v oblasti měřítek kvalitní architektury u nás, na které program Dne architektury poukáže: Necitlivé rekonstrukce domů nejen na českém venkově, preference ceny před kvalitou na architektonických soutěžích, vypisovaných městy a obcemi. Pořadatelé Dne architektury napomáhají rozšíření obecného povědomí o důležitosti zodpovědného přístupu veřejnosti všude tam, kde člověk utváří své okolí, své místo k životu a práci. Akce v průběhu času spoluiniciovala několik architektonických soutěží a vzniklo několika místních spolků a iniciativ v regionech, kde se bez jakékoli vazby na státní samosprávu starají o kvalitu životního prostoru, vstupují do diskuzí a stavebních řízení, rozporují návrhy nebo spolupracují na pozitivních změnách či rekonstrukcích budov či pořádají různé kulturní akce a diskuse.

Programové okruhy a vybrané akce letošního ročníku

Město pro lidi

Město by mělo být méně pro developery, více pro lidi. Zapojení občanské společnosti má klást otázky a hledat odpovědi stran využívání veřejného prostoru: Co je naše město? Budou se centra nadále vyprazdňovat nebo zažijí regeneraci? Co je veřejné? V Berouně na Wagnerově náměstí okoření Ummagumma architekti svými komentáři architektonický guláš, který tu navařilo 20. století. Při procházce po prolukách a prázdných zelených plochách v centru Kolína bude architekt Vojta Malina hledat jeho vnitřní rezervy. Procházka po stopách urbanistického vývoje města Mělník proběhne pod vedením městského architekta Martina Řeháka. Krajinný ekolog ze Spolku za krásnou Olomouc Michal Krejčí povede v Olomouci exkurzi podél řeky Bystřice. Seznámí účastníky s projektem, který chce tok více zpřístupnit lidem.

Jak současná architektura formuje města a obce?

Existují malé obce a města, v nichž je architektonický vkus samozřejmostí, které dokáží citlivě řešit leckdy zapeklité problémy a při rekonstrukcích vkusně spojit historii s potřebami současných obyvatel. Dosvědčí to prohlídka současné architektury ve Slavonicích i procházka sledující vývoj obce Černošice od počátku po současnost se zaměřením na charakteristickou vilovou výstavbu. Historické, nově realizované i nerealizované záměry se snahou prolnout se také do interiérů a vnímat vše od konceptu po detail - to bude vycházka s názvem Kam nás pustí Lanškroun.

Architektura éry socializmu

foto k článkuVycházky se budou věnovat zejména našemu ambivalentnímu vztahu k sídlištím, které jedni označují za králíkárny, druzí za regulérní místa k životu s autonomním charakterem. S Martinem Malečkem bude poslední možnost vidět v původní podobě areál Obzor, navrhovaný r. 2010 na kulturní památku na sídlišti v Brně – Lesné, kde žijí lidé 50 let v zeleni. O stávající hodnoty a možný budoucí rozvoj znovuzrozeného Mostu půjde na setkání s architektkou Janou Kubánkovou. Procházku po jihlavském Sídlišti I. v místě bývalého vojenského cvičiště v západní části Špitálského předměstí zorganizují architekti z jihlavského ateliéru UNArchitekti a na Kladně proběhne debata nad minulostí i současností sídliště Vítězného února (dnes sídliště Rozdělov) s architektkou Magdalenou Havlovou a kladenským spolkem Halda.

Ztracená sláva industriálu

foto k článkuDůraz pořadatelů ve vztahu k bohatému dědictví industriální architektury je zřejmý: trendem by mělo být méně novostaveb a více konverzí, které dají nepoužívaným prostorám nový život, aniž by zmizela charakteristická atmosféra a genius loci. Zaniklou výrobu potiskovaných látek v 19. století a vybrané stavby spojené s českodubským průmyslníkem Franzem von Schmittem připomene v podještědském Českém Dubu památkář Jaroslav Horáček. Procházka po sklárnách Josefova Dolu u Jablonce nad Nisou, které jsou nedílnou součástí historického vývoje průmyslového dědictví a sklářství v Sudetech, proběhne za fundovaného vedení spoluautora knihy Industriál Libereckého kraje Lukáše Berana, majitelů skláren a Petry Farářové Veselé. Fandové industriální architektury se mohou těšit na zpřístupnění areálu bývalé mechanické tkalcovny z konce 19. století s pestrým doprovodným programem v Lomnici nad Popelkou či na Turnov z jiné perspektivy – s architektem Václavem Hájkem tu navštíví věž, vodárnu a železniční depo.

Historické klenoty

foto k článkuMéně je více i v historii architektury, jak dokazuje střídmý funkcionalizmus z první poloviny dvacátého století. V Brně to potvrdí komentovaná architektonická procházka ulicemi Černých Polí s Lucií Valdhansovou, která zahrne také ikonickou vila Tugendhat. Podobnou sondou do funkcionalizmu v Praze bude vycházka o splněném snu Václava M. Havla s Stanislavou Mickovou mezi barrandovskými vilami a terasami. Krásu secese bude možné poznat u jednoho z nováčků projektu Den architektury, v podkrkonošských Hořicích. Otevře se Kulhánkova - Wagnerova vila, kterou provede syn Josefa Wagnera mladšího, autor dokumentu o spletité rodinné historii této slavné umělecké rodiny, dále Flečkova, Hirschova a Feuersteinova tovární vila. Zrekonstruovanou Tančírnu v Račím údolí v Rychlebských horách a před 100 lety populární turistickou trasu do Javorníku projdou zájemci s architektem Matyášem Švejdíkem.

Hurá dovnitř!

Tak se nazývá část projektu, která zpřístupní běžně nedostupné stavby a prostory. Vedle staveb ze 70. let v Praze otevře např. Moravská galerie v Brně běžně nepřístupné prostory v Besedním domě a v podzemí Místodržitelského paláce. Spolek Prostor města v Prachaticích připravil prohlídku jedné z nejvýznamnějších modernistických staveb v Jižních Čechách, vily J. N. Krale od vídeňského architekta Fritze Reichla. Obchodními domy v Přerově bez nákupní tašky provede architekt Jan Horký.

Procházky a cyklovyjížďky

Zajímavé a neotřelé pohledy na architekturu slibuje také cyklistická vyjížďka v Jablonci nad Nisou se členy spolku PLAC po vybraných příkladech fasádní kreativity zateplených domů, zakončená přednáškou o úspěšných realizacích, Mnichovo Hradiště očima poutníka veřejným prostorem s Milanem Macounem, nebo procházka Pardubicemi s teoretiky i praktiky ze spolku Offcity, a dalšími přizvanými hosty městem okolo soch a památníků zbudovaných v minulosti i po místech, kde mají nové monumenty vzniknout. Bude možné poznat zevrubně i místa z nejpietnějších: Na architektonické procházce jedinečným komplexem pamětního místa a nové obce Lidice s kurátorkou Památníku Lidice Lubou Hédlovou. V Klatovech se uskuteční procházka, která připomene eleganci i problémy dob první republiky v porovnání se současnou architekturou.

Film a Architektura

Letos proběhne další ročník filmového festivalu Film a Architektura, a to v prodloužené verzi od soboty 1. října do čtvrtka 5. října v pražském kině Světozor. Na dramaturgii se podílí i známý propagátor architektury Adam Gebrian. Přehlídka nabídne i blok filmů o stavbách Miese van der Rohe a filmy o ženách architektkách. V rámci festivalu proběhne vyhlášení vítězů soutěže My Street Films.

Přehled míst konání:

Beroun, Bílovice, Bratislava, Brno, České Budějovice, Český Dub, Černošice, Dačice, Havířov, Hořice v Podkrkonoší, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Mnichovo Hradiště, Jičín, Josefův Důl u Jablonce n/N, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Kolín, Kyjov, Kunčice pod Ondřejníkem, Lanškroun, Liberec, Lidice, Lomnice nad Popelkou, Louny, Mariánské Lázně, Mělník, Mnichovo Hradiště, Most, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Piestany, Písek, Plzeň, Praha, Prachatice, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Slavonice, Strakonice, Šumperk, Javorník ve Slezsku, Teplice, Trutnov, Třebíč, Turnov, Ústí nad Labem, Vimperk, Volyně, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Znojmo, Žďár nad Sázavou

Zdroj: s-m-art.com, www.denarchitektury.cz

Podzimní Den architektury otevře veřejnosti stavby zapomenuté, ohrožené, zatracované i obdivované ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Architektura - obrázek

Jurkovičova vila v Brně slaví 110 let

Letos v srpnu uplyne 110 let od postavení vlastní vily Dušana Samuela Jurkoviče, která byla vybudována v letech 1905 až 1906 pod Wilsonovým lesem v tehdejším brněnském př … Celý článek

Architektura - obrázek

Architektura a víno ve střední Evropě

Galerie Architektury Brno ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera uvádí a6 do 2.9.2016 výstavu věnovanou současné architektuře vinařství v sedmi zemích či regionech st … Celý článek

Architektura - obrázek

Tančící dům slaví dvacáté výročí od jeho otevření

Tančící dům sídlící na pražském Rašínově nábřeží oslaví letos v červnu dvacet let od svého vzniku. Světově uznávaný skvost porevoluční architektury byl postaven architekt … Celý článek

Architektura - obrázek

Bohuslav Fuchs

Galerie Architektury Brno uvádí putovní výstavu vzniklou ke 120. výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností československé architektury. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama