Eminent - Patrik Šimon, Praha (galerie a muzea)

Praha 11000, Česká republika Soukromá
www.patriksimon.cz patrik.simon@atlas.cz +420602290407

Narozen roku 1973 v Praze, vystudoval obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho specializací je evropské výtvarné umění 19. a 20. století. Během své odborné badatelské činnosti nasbíral velké množství zkušeností v praktickém fungování na domácím a zahraničním trhu s uměním. Je autorem a spoluautorem pěti odborných publikací, připravil a od roku 1992 publikoval stovky výtvarných recenzí, článků a textů do katalogů. Od roku 1997 je kurátorem celé řady uměleckých výstav doma i v zahraničí. Připravil deset televizních scénářů a filmových realizací o současném výtvarném umění. O Patriku Šimonovi byl natočen filmový dokument režiséra Petra Skaly Sběratel emocí, který podtrhuje také jeho filantropickou činnost sběratele, jehož umělecké sbírky náleží k tomu nejlepšímu, co může česká kultura poskytnout. Patrik Šimon v sobě spojuje odborné předpoklady historika umění s manažerskými vlastnostmi, které vyúsťují v pocitu odpovědnosti za svěřené umělecké hodnoty, jejichž budoucnost je závislá na přesvědčení a schopnosti je chránit, rozvíjet v duchu otevřené a svobodné společnosti a zprostředkovávat jejich krásu sobě, blízkým a široké veřejnosti.

Eminent - Patrik Šimon

Katalogy a publikace Eminent - Patrik Šimon, Praha

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko