Alfred Kubin a Sascha Schneider -Démoni ze země nevědomí

17.05.2014 - 28.09.2014Výtvarné umění

Společná výstava Alfreda Kubina (1877–1959) a Saschi Schneidera (1870–1927) je první světovou premiérou představující reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech.

Páteří projektu se stávají dva pozoruhodné celky. Grafický cyklus Facsimiledrucke nach Kunstblättern von Alfred Kubin (1903), tzv. Weberovo album, kterým Kubin vstoupil na uměleckou scénu a doslova na ni zazářil, neboť bylo zřejmé, že přišel někdo, kdo od základů mění rétoriku vnímání podvědomí a světa fantazie a cyklus Zwölf Zeichnungen von Sascha Schneider (1896), jež autor vytvořil jako osobní žalobu světa v jeho pokrytectví a zkáze. Oba vycházeli z mocného vlivu Maxe Klingera, který přetavili v polaritu osobitého pojetí démonické dekadence závislé nejen na uměleckých vzorech, ale především na hojně se rozrůstající společenské frustraci pramenící z potlačovaného nevědomí, jak ji definoval Sigmund Freud. Oba předznamenali surrealismus, který s náskokem svých talentů dekódovali v samých kořenech nevědomí. Schneider je v současné době vděčným objektem pro stále populárnější queer studies, které se zabývají otázkami spojenými s homosexuální identitou umělce v jeho tvorbě.
K výstavě vyjde samostatná publikace.Alfred Kubin a Sascha Schneider -Démoni ze ze… - www.iUmeni.cz (17.05.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Bohuslav Reynek kalendář 2023

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder