ZA PRAVDU A SPRAVEDLNOST! Proměny husitství v díle Karla Štěcha a Oty Matouška

Výtvarné umění 4.9.2015 - 8.11.2015 • Zámek 144, P. O. Box 80, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Výstava připomíná v souvislosti s šestistým výročím upálení Mistra Jana Husa dvojici významných jihočeských výtvarníků - Karla Štěcha (1908 –1982) a Otu Matouška (1890 –1977)

Přiblíží pojímání postavy Mistra Jana Husa v díle obou tvůrců, kteří k oslavě českého reformátora došli z opačných ideových pozic. Oto Matoušek, absolvent pražské Akademie výtvarných umění (1910–1915) a člen ruských legií, se po první světové válce stal svými cykly oslavujícími boj legionářů za svobodu Československa jedním z „oficiálních“ umělců první republiky. Zároveň je Matoušek – ač původem z Plzně – pevně ukotven v jižních Čechách, kde zakládá Sdružení jihočeských výtvarníků. V jeho rámci se Matoušek setkává i s mladším Karlem Štěchem, vyškoleným na UMPRUM a AVU, citlivým glosátorem bídy velké hospodářské krize i sociální nerovnosti a nespravedlnosti na jihočeském venkově třicátých let. Zatímco Matoušek proslul grafickými pomníky heroismu československých legionářů, Štěch získal proslulost jako lyrický a sociálně kritický bedlivý pozorovatel venkova jižních Čech. Jakkoliv byly ideové postoje Štěcha i Matouška protikladné, vystavily je oba nacistickým perzekucím včetně věznění v koncentračních táborech. Právě zkušenost s nacistickou okupací, již oba vyjádřili v dílech nezvyklé síly, vedla u Karla Štěcha k niternému souznění s programem socialistického Československa. Součástí ideologie poúnorového státu byla i apoteóza Jana Husa a husitů, kteří byli v nejedlovském duchu vnímáni jako předchůdci komunismu a stali se ideovými vzory pro budování socialistické společnosti. Není divu, že právě husitská tematika poutala intenzivní pozornost Karla Štěcha. Jeho starší kolega se k vůdčím postavám české reformace dostal již před válkou. Právě srovnání předválečného pohledu „legionářského“ umělce s poválečnou obrazovou interpretací Husa v díle levicově smýšlejícího autora je osou výstavy. Jejím hlavním smyslem je však splátka dluhu vůči významným osobnostem jihočeského výtvarného umění a rehabilitace grafických sbírek Alšovy jihočeské galerie.

ZA PRAVDU A SPRAVEDLNOST! Proměny husitství v díle Karla Štěcha a Oty Matouška


Další události

Fotografie

Pavel Talich: Strkov

12.4.2024 - 23.5.2024
České Budějovice · Galerie Hrozen

Výstava Pavla Talicha v kavárně biografu Kotva

Detail
Výtvarné umění

Future is Best of ’24!: Místo v budoucno …

9.5.2024 - 24.5.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Budoucnost je často vnímána jako sci-fi struktura soupeřící s lidskými vlastnostmi, spíše než jako vývoj předurčených výsledků.

Detail
Výtvarné umění

Malba 80./90.let – výběr z galerie

7.5.2024 - 24.5.2024
Praha · Etcetera Art

David Mainer, Titlová, Žáček a další

Detail
Výtvarné umění

Předaukční výstava k jarní aukci

29.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Galerie Kodl

Předaukční výstava k jarní aukci. Aukce výtvarného umění proběhne ve Velkém sále Žofína a online na Artslimit.com.

Detail
Výtvarné umění

K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA

23.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Bold Gallery

S potěšením Vás zveme na výstavu dvou umělců tzv. "klužské školy" Radu Băieş & Laurentiu Zbîrcea

Detail