V hloubce a po povrchu

Výtvarné umění 6.12.2022 - 23.4.2023 • Staroměstské nám. 12, Praha, Česká republika

Komorní výstava představuje v expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550

Mnozí z nás mají přímou zkušenost s vyšetřením na medicínském tomografu, k čemu jsou však tomografické přístroje využitelné ve sbírkách Národní galerie? Zobrazení objektu pomocí tomografu převyšuje mírou informace zobrazení pomocí rentgenu. Poskytuje totiž detailní záznam vnitřní struktury v různých hladinách ⁠–⁠ po jednotlivých vrstvách. Lze tak například podrobně zaznamenat průběh poškození i technologické detaily, jakými jsou spoje či sktruktura užitých materiálů. V rámci grantového projektu podpořeného Ministerstvem kultury ČR (NAKI II), na němž spolupracoval Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze a Národní galerie v Praze, bylo zkoumáno několik soch a obrazů, na nichž bylo možno ověřit přínosy, ale i limity výpočetní tomografie pro průzkum děl starého umění. Jaký je koncept této komorní výstavy? V devíti zastaveních se návštěvník může podrobněji seznámit s tím, proč a s jakým výsledkem byla vybraná díla metodou výpočetní tomografie zkoumána. Díky dokumentaci z průzkumů si lze lépe představit, jaké indicie nám poskytuje dílo samotné a kdy musíme hledat oporu v moderních průzkumových metodách. Po seznámení s tématem v úvodní části expozice následují příklady užití této metody u konkrétních památek deskového malířství a sochařství v prostorách expozice. Součástí výstavy je i otevřený dětský ateliér, inspirovaný tématy průzkumu uměleckých děl ve sbírkové praxi.

V hloubce a po povrchu


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail