Proč si nejdeš hrát s bráchou?

30.10.2014 - 14.11.2014Výtvarné umění

Peter Barenyi, Michaela Dašková, Lucie Doležalová, Miroslav Hašek, Katarína Hládeková, Michal Huštatý, Erik Janeček, Lucie Kordačová, Joanna Kozak, Lenka Kuricová, BORSOS LŐRINC, Lucie Mičíková, Eva N

„Proč si nejdeš hrát s bráchou?“ je souhrnným tématem pro objevování dnešního vztahu mezi Čechy a Slováky. Mladá generace umělců vyjadřuje ve své tvorbě aktuální podobu společensko-kulturních faktorů, které nás stále spojují či rozdělují. Ideu projektu, lze shrnout pod hraní si s hesly, jakými jsou národ, stereotypy, vzájemnost, uvědomění, identita. “Hra” jako prezentační forma odkazuje k názorovým stereotypům nabytých v dětství.
Skrze díla poukazujeme na iluzi „normálnosti“, či přirozenosti národní identity, které vznikají v útlém věku podléháním názorových stereotypům v rodinném prostředí. Drtivá většina vzniká doma, v obýváku nebo v kuchyni. Zdánlivě nevinné poznámky jako „Jsi lakomý jako Žid“, či „Špinavý jako Cikán“ jsou latentní naturalizovanou formou vymezování se vůči konkrétní skupině, dělení se na “my” a “oni”.

Hra zde není prezentována jako nevinná forma zábavy, ale jak řekl již Jan Ámos Komenský je to nástroj k výchově dítěte, formování jeho charakteru a rozvoj jeho rozumových schopností. Hra je významným prostředkem nenásilného ovlivňování a výchovného vedení. V mnohých hrách se vyskytují mocenské prvky, jakoby vytáhnuté z politických bojů nebo válečných situací a často metaforizují skutečnou realitu. Často vytvářejí prostor na vznik negativních vzorců chování a diskriminace ve skupině.Proč si nejdeš hrát s bráchou? - www.iUmeni.cz (30.10.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Interiéry duše

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder