pravoslav rada | oživený předmět

Sochy 30.6.2024 - 15.10.2024 • Zámek 144, P. O. Box 80, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

V roce 2023 uběhlo sté výročí od narození významného sochaře a keramika, Pravoslava Rady, a letos si ho připomínáme výstavou v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni.

Více informací

Výstava však nereflektuje Radovu tvorbu formou retrospektivní přehlídky, jak by se v souvislosti s významným výročím čekalo, ale naopak tematicky zacílenou galerijní prezentací. Pravoslav Rada (1923 – 2011) se v průběhu životních etap porůznu setkával se světem loutek, loutkového divadla a loutkového filmu. Výstava se zaměřuje právě na tento vliv a pokouší se ukázat, že se v Radově tvorbě nejen částečně odráží tvarosloví loutek, ale především že jeho figurální plastika byla formována vlastní zkušeností s oživením a aktivizací předmětu na divadle. Z pohledu „oživeného předmětu“ pak výstava nově interpretuje Radovu figurální plastiku a přistupuje k ní tudíž prostřednictvím jiného klíče, než tomu bylo dosud – Radova tvorba a její intepretace byla dosud svázána členěním dle použité technologie nebo hlavního motivu. Nových obrysů v souvislosti s „oživeným předmětem“ nabývají také autorovy tvůrčí postupy, při nichž se zaměřoval například na prolínání nádoby a figury nebo využíval prefabrikované elementy (tvárnice, cihly, dlaždice). Z nich vytvářel s lehkostí figurální plastiky, charakteristické svým nadhledem a humorem. Výstava představí díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a také ze sbírek soukromých. K výstavě je připravována obsáhlá monografie.

pravoslav rada | oživený předmět


Další události

Výtvarné umění

Elmgreen & Dragset: READ

16.11.2023 - 15.4.2024
Praha · Kunsthalle Praha

V rámci své první samostatné výstavy v České republice promění umělecké duo Elmgreen & Dragset prostory Kunsthalle Praha v imerzivní prostředí.

Detail
Výtvarné umění

Roman Brichcín – Večer v ateliéru

27.3.2024 - 18.4.2024
Praha · Galerie Art Praha

rádi bychom Vás za Galerii ART Praha informovali o chystané výstavě malíře Romana Brichcína s názvem Večer v ateliéru. Kurátorkou výstavy je Silvia L. …

Detail
Výtvarné umění

 Milan Knížák: Broken Mind

7.3.2024 - 18.4.2024
Opava · Galerie Cella

Výstava v Galerii Cella se zaměří na Knížákovu tvorbu spojenou se zvukem

Detail
Fotografie

Laboratoř Jaroslava Kučery

20.2.2024 - 18.4.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Výstava Laboratoř Jaroslava Kučery ukáže práci kameramana jako tvůrčí a uměleckou.

Detail
Užitné umění

Jubilejní 50.Veletrh starožitností Antiq …

18.4.2024 - 21.4.2024
Praha · Asociace starožitníků

Tématem jarního jubilejního již 50. veletrhu bude Skrytá hodnota starožitností - UDRŽITELNOST a slavnostní atmosféru doplní bohatý doprovodný program.

Detail