Petr Kubeš / Kuběs Rozostřeno

Výtvarné umění 27.1.2017 - 16.4.2017 • Zámek 144, P. O. Box 80, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Pokud se dá o nějaké osobě prohlásit, že se jedná o generační talent, tak mohu s naprostou jistotou napsat: „Petr Kubeš je talent své generace“.

Petr Kubeš (7. 2. 1966) je bytostný malíř s citem pro barevnou kompozici vyznávající linii, která je až kreslířsky vystavěná a přesná. Jako takový byl i díky svému nadání a zaujetí pro výtvarné umění nepřehlédnutelný. V devadesátých letech minulého století, za svých studií na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obhájil mimořádnou diplomovou práci u ak. mal. Romana Kubičky na téma: Česká groteska v souvislostech.

To, co je návštěvníkům AJG představeno v prostorách SU-TERÉNu, je ve své podstatě digitální malba, která je provedena prostřednictvím digitálního fotoaparátu. Fotografická malba s jasným a svébytným autorským výtvarným projevem, který jsem pojmenoval: „ rozostřeno na nejvyšší teplotu “. Občas všichni zahlédneme tetelící se vzduch a bezděky přivřeme oči, aby iluze rozostření byla, co možná nejdokonalejší. Kubešova výtvarná práce přesně zaznamenává a dotváří ono přivření oka na „ rozostřeno “. Navíc pokud erudovaný malíř začne používat barvy, jakoby pracoval s opravdovou hmotou, dostaví se efekt nejvyšší hmatatelné teploty, na kterou lze objekt rozostřit. Přesně tuto rovinu hledání a nalézání oceňuji ve tvorbě Petra Kubeše nejvíce. Je to po mém soudu proces sice zdlouhavý, ale na jeho konci je optický zážitek a vjem takřka snový. Nelze si nevšimnout, že tím hlavním objektem autorova zájmu, je figura a člověk. Takže ani v oblasti zobrazovaného tématu se Petr Kubeš neodchýlil ze svojí výtvarné cesty. Navíc, i když své modely podrobí autor onomu „rozostření“, přesto je to pořád člověk, ke kterému si můžete přimyslet příběh a atmosféru koexistence. Závěrem je mi ctí poznamenat, že jsem rád a s potěšením přiměl „ Kuběse “ k výstavě, která je díky prostoru SU_TERÉNu AJG jedinečná a premiérová zároveň.

Daniel Hovorka, autor a kurátor výstavy

Další události

Užitné umění

THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELI …

22.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy T …

Detail
Výtvarné umění

Renáta Fučíková: Na scénu!

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie HOLLAR

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace zaloené na dvou odlišných technikách. 

Detail
Výtvarné umění

Alena Anderlová – Proměna

1.2.2024 - 3.3.2024
Plzeň · Galerie města Plzně o.p.s.

Výstava Aleny Anderlové v galerii Plzeň

Detail
Výtvarné umění

Jaroslav Hovadík - Objekty 1963 – 2003

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. 

Detail
Sochy

STOpy Pravoslava Rady

25.1.2024 - 3.3.2024
Praha · Novoměstská radnice Praha

Výstava STOpy Pravoslava Rady představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora.

Detail