Pavel Nešleha - Poutalo mě světlo ....

18.04.2014 - 01.06.2014Výtvarné umění

S odstupem téměř deseti let se Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích navrací k rozsáhlému dílu malíře Pavla Nešlehy (1937–2003), výrazné osobnosti generace šedesátých let.

V návaznosti na výstavu jeho fotografických cyklů v roce 2003 bude tentokrát prezentována umělcova malířská a kreslířská tvorba z období let 1977–2000, jejímž společným poutem se stalo světlo.

Nešleha se ztvárněním světla zabýval dlouhodobě a systematicky a vkládal do jeho projevení své poznání a uměleckou zkušenost. Prostřednictvím zvolených cyklů a vybraných děl, z nichž mnohá budou vystavena poprvé, se setkáváme s nejrůznějšími projevy a polohami daného fenoménu, a to s jeho meditativním, symbolickým a duchovním ztvárněním (např. cyklus kreseb Čas otevřených dveří, 1977–1978; malby Pokus o cestu za K. H. Máchou, 1982, Stopy, 1983, Vývrat, 1981, nebo pastel Zprvu se chce stoupat, 1999–2000 aj.) a se ztvárněním světla ve smyslu naděje i záblesku prozření (např. cyklus pastelů Oidipus a Tajemství znaků z konce 90. let), ale též s jeho destruktivní a oslnivou silou (např. Ikarův pád, 1991; objekt Zhroucení iluze, 1988); a jak dokládá například kresebný cyklus Lesk a bída apokalyptických koní z roku 1994, poznáváme i úzkostné vize zlověstné a zkázonosné temnoty.

Znepokojivé náměty a umělcova kreslířská a malířská schopnost, s níž dokázal ve svém veristicky a imaginativně zaměřeném díle uchopit ideové a výrazové možnosti světla, jeho barevnost i prostorotvornost, se zde stávají podnětnými zprostředkovately poselství Nešlehovy tvorby.29.06.2022 - 25.09.2022Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally
29.06.2022 - 25.09.2022Kryštof Hošek: Revolution Evolution!
03.06.2022 - 25.09.2022Magické aktuality. Vzpoura lenochodů. Michaela Černická / Jiří Černický
25.02.2022 - 22.05.2022Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností
26.03.2022Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně
25.06.2021 - 26.09.2021Impresionismus. Krajina barvy a světla
31.05.2021 - 26.09.2021Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt
28.05.2021 - 26.09.2021Rosťa Osička – boxer, malíř, básník.
25.04.2019 - 09.06.2019Kyselá Evropa / Saures Europa v rámci 17. ročníku sympozia Proudění / Strömungen
30.11.2018 - 03.03.2019August Piepenhagen (1791-1868)
14.12.2018 - 24.02.2019Anna Zemánková Radostné poselství do neznáma
15.09.2017 - 19.11.2017Ulrich Creutz
06.09.2017 - 15.10.2017Tomáš Vosolsobě – Retrospektiva
09.06.2017 - 01.10.2017Jiří Korec – Postavy
13.05.2016 - 02.10.2016MARIUS KOTRBA - SOCHY
22.04.2016 - 29.05.2016JITKA ŠTENCLOVÁ - PŘEMĚNY
04.12.2015 - 10.04.2016JOSEF LADA
30.01.2015 - 19.04.2015Ad gloriam Dei
05.12.2014 - 18.01.2015Brány pozemské i nebeské
10.10.2014 - 23.11.2014Vladimír Švec - Cestou
18.07.2014 - 19.10.2014Bohumil Zemánek - Sochy
13.06.2014 - 21.09.2014Krajina ze sbírek Patrika Šimona
25.06.2014 - 10.08.2014Lubomír Fuxa a Jindřich Zeithamml
18.04.2014 - 01.06.2014Pavel Nešleha - Poutalo mě světlo ....
14.02.2014 - 06.04.2014Xénia Hoffmeisterová - bzukot
29.11.2013 - 02.02.2014Zdeněk Burian - výpravy do minulosti

Pavel Nešleha - Poutalo mě světlo .... - www.iUmeni.cz (18.04.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Je (středověk) doba temna?

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder