Pavel Korbička - Horizonty světla

23.10.2019 - 22.11.2019Výtvarné umění

Výstava Pavla Korbičky v galerii Artikle. Kurátkorka: Kaliopi Chamonikola

Pro práci Pavla Korbičky je charakteristický konceptuální způsob uvažování a zpravidla úsporný, minimalismem inspirovaný výtvarný aparát, k němuž patří zejména médium světla, barva a prostor. Výstava připravená pro galerii Artikle sestává ze dvou, v principu geometrických kompozičních celků: z horizontálních barevných neonů a světelné krychle reagující na konkrétní dispozici galerie a vytvářející iluzi trojrozměrného tvaru. Korbičkovy objekty jsou sice statické, autor se však jejich prostřednictvím pokouší diváka aktivizovat – přesněji řečeno zapojuje jeho vizuální vjemy barevného světla a rozehrává tak obratnou hru s jeho percepčním systémem. Přestože instalaci lze chápat jako autonomní výtvarný, vysoce estetický artefakt, autorovi jde zejména o hlubší zkoumání proměn vjemů, které nastávají pomocí změn barvy linií neonových trubic. V optice vnímání barevného světla mění dojem tloušťky linie (horizonty) nebo je schopné vyvolat pocit lability konstrukce (krychle). Tyto jevy jsou způsobeny vnímáním lidského oka, které určitým způsobem vyhodnocuje informace, popř. jak náš mozek interpretuje vizuální model, který máme před sebou. Ostatně o tom, jak silně nás v umění ovládá iluze, píše ve své slavné knize E.H.Gombrich. Kdo jiný než umělec je pak tím, kdo vysílá pokusná „tykadla“ do světa kolem nás.27.02.2020 - 27.03.2020Miloš Šejn - N M H T Í
21.01.2020 - 21.02.2020Jaromír Šimkůj - V tunelu nekreslím
28.11.2019 - 11.01.2020Vendula Chalánková - Silné portfolio (Zamluveno prodáno)
23.10.2019 - 22.11.2019Pavel Korbička - Horizonty světla
23.05.2019 - 25.06.2019Michal Škoda - Čas v černé
10.04.2019 - 11.05.2019Václav Kočí / Řeky
27.02.2019 - 30.03.2019Na počátku bylo..., 
14.11.2018 - 19.12.2018Lubomír Typlt / Přineseš mi ze všech sirek fosfor
26.09.2018 - 03.11.2018Pavel Hayek - 2017/2018
11.07.2018 - 15.09.2018BOHUMÍR MATAL / Přirozený svět
13.09.2018Křest katalogu výstavy Bohumíra Matala
29.05.2018 - 30.06.2018Anna Klimešová / Takto už to nebude
24.04.2018 - 19.05.2018Expozice 2/2018
21.03.2018 - 14.04.2018Petr Veselý / Podívám se pod tu starou lavici vzadu, všechno tam je
16.01.2018 - 10.02.2018Samuel Paučo – Znak

Pavel Korbička - Horizonty světla - www.iUmeni.cz (23.10.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder