Pavel Korbička - Horizonty světla

Výtvarné umění 23.10.2019 - 22.11.2019 • Masná 27/9, Brno, Česká republika

Výstava Pavla Korbičky v galerii Artikle. Kurátkorka: Kaliopi Chamonikola

Pro práci Pavla Korbičky je charakteristický konceptuální způsob uvažování a zpravidla úsporný, minimalismem inspirovaný výtvarný aparát, k němuž patří zejména médium světla, barva a prostor. Výstava připravená pro galerii Artikle sestává ze dvou, v principu geometrických kompozičních celků: z horizontálních barevných neonů a světelné krychle reagující na konkrétní dispozici galerie a vytvářející iluzi trojrozměrného tvaru. Korbičkovy objekty jsou sice statické, autor se však jejich prostřednictvím pokouší diváka aktivizovat – přesněji řečeno zapojuje jeho vizuální vjemy barevného světla a rozehrává tak obratnou hru s jeho percepčním systémem. Přestože instalaci lze chápat jako autonomní výtvarný, vysoce estetický artefakt, autorovi jde zejména o hlubší zkoumání proměn vjemů, které nastávají pomocí změn barvy linií neonových trubic. V optice vnímání barevného světla mění dojem tloušťky linie (horizonty) nebo je schopné vyvolat pocit lability konstrukce (krychle). Tyto jevy jsou způsobeny vnímáním lidského oka, které určitým způsobem vyhodnocuje informace, popř. jak náš mozek interpretuje vizuální model, který máme před sebou. Ostatně o tom, jak silně nás v umění ovládá iluze, píše ve své slavné knize E.H.Gombrich. Kdo jiný než umělec je pak tím, kdo vysílá pokusná „tykadla“ do světa kolem nás.

Pavel Korbička - Horizonty světla


Další události

Výtvarné umění

Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche

27.4.2024 - 13.6.2024
Hradec Králové · Galerie moderního umění v Hradci Králové

Sběratelství výtvarného umění je jednou z činností, jíž moderní člověk může realizovat sám sebe. . Výstava představí celoživotní dílo Karla Tutsche (1 …

Detail
Výtvarné umění

KEES VISSER

3.5.2024 - 14.6.2024
Mikulov · Galerie Závodný

Výstava Keese Vissera v Galerii Závodný v Mikulově je vystavěna na jednoduchém konceptu: umožnit návštěvníkům zážitek z čistého a minimalistického pro …

Detail
Výtvarné umění

Výstava na zámku Belcredi

15.6.2024
Brno · Ateliér Studánka

Jednodenní happening – Velkolepá výstava představí díla všech, kteří Ateliér Studánka navštěvují. Zahájení na nádvoří zámku v 15 hodin.

Detail
Výtvarné umění

CRASHTEST 13: REALITY CHECK

10.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava vzniká pod záštitou kurátorského semináře CRASHTEST na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14.

Detail
Výtvarné umění

Jiří Slíva – Franz Kafka v grafice

6.5.2024 - 15.6.2024
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Kafku mě baví číst stále znovu. Říkám ‘baví’, a přitom si uvědomuji výrok Milana Kundery, že Kafka pro nás netrpěl, Kafka se pro nás bavil…

Detail