Monet bis Picasso. Die Sammlung Batliner

01.01.2021 - 31.12.2022Výtvarné umění

Díky sbírce Batliner má muzeum ALBERTINA jednu z nejdůležitějších sbírek v Evropě pro malbu klasické moderny.

ýchozím bodem stálé expozice jsou umělci impresionismu a postimpresionismu jako Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec a Gauguin. Další pozornost je věnována německému expresionismu s uměleckými skupinami Die Brücke a Der Blaue Reiter a také Nové objektivitě s díly Wackera, Sedláčka a Hofera. Zaměření na rakouské umění prohlubují díla Kokoschky a obrazy Eggera-Lienze. Rozmanitost ruské avantgardy dokreslují obrazy Gončarovy, Maleviče a Chagalla.17.09.2021 - 09.01.2022REVOLUCE PRIMITIVISMU Modigliani
21.08.2021 - 02.12.2021Hubert Scheibl Seeds of Time
24.08.2021 - 28.11.2021American Photography
01.01.2016 - 31.12.2020Od Moneta po Picassa
20.09.2019 - 06.01.2020Albrecht Dürer
20.09.2018 - 20.09.2019Albrecht Dürer
12.07.2018 - 24.03.2019Warhol bis Richter
12.10.2018 - 27.01.2019Helen Levitt
21.09.2018 - 06.01.2019Claude Monet
16.02.2018 - 13.05.2018Umění vídeňského akvarelu
20.08.2017 - 25.02.2018Mistrovské architektonické kresby z muzea Albertina
25.10.2017 - 21.01.2018Robert Frank
27.09.2017 - 07.01.2018Raphael
08.09.2017 - 03.10.2017Pieter Bruegel st.
05.05.2017 - 27.08.2017Maria Lassnig
22.02.2017 - 18.07.2017Egon Schiele
25.01.2017 - 23.04.2017Od Poussina po Davida
11.06.2016 - 19.03.2017Současné umění v Albertině
04.11.2016 - 26.02.2017Fotografie z filmu
19.10.2016 - 12.01.2017Kolorované dřevoryty ve Vídni kolem roku 1900
16.09.2016 - 08.01.2017Seurat, Signac, Van Gogh – Cesty pointilismu

Monet bis Picasso. Die Sammlung Batliner - www.iUmeni.cz (01.01.2021)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

O zvířátkách a divných věcech