Milan Cais – Dveře dovnitř

27.01.2017 - 02.04.2017Výtvarné umění

Výstava představí nejnovější objekty, které, ač mnohovýznamové, dotýkají se jednoho tématu, které rozvádějí.

Dveře jako fenomén, jako objekt veskrze symbolického charakteru. Možná poprvé v Caisově tvorbě není výtvarná složka přímo navázána na tu hudební, která je s osobou tohoto multimediálního umělce spjata zejména skrze skupinu Tata Bojs. Výstava představí nejnovější objekty, které, ač mnohovýznamové, dotýkají se jednoho tématu, které rozvádějí. Osobnost na hraně, či na hranici. Dveře odhalující, ale i zakrývající. Dovnitř, či ven? Kromě trojrozměrné tvorby překvapí i série abstraktních akvarelů.Milan Cais – Dveře dovnitř - www.iUmeni.cz (27.01.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Masaryk ve fotografii

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder