Manuel Knapp: l===l

09.01.2014 - 09.02.2014Výtvarné umění

Zásadním tématem tvorby Manuela Knappa je prostor a vnímání. Tedy problematika, v současném umění ne neojedinělá, avšak způsob, kterým autor pracuje, za značně ojedinělý – osobitý považovat lze.

Knapp se zabývá jak „klasickou“ malbou, tak prostorovými instalacemi, nástěnnou malbou, grafikou, videem a ve velké míře počítačovou animací. Pozoruhodným způsobem kloubí klasická média / objekt, malba / se světem techniky / elektroniky /.
V malbě i animaci pracuje s překrýváním obrazů, grafických útvarů a mediálních rovin v popředí i v pozadí a vytváří tak obrazové plochy s vysokým vizuálním zážitkem, který však netvoří referenční odkaz k trojrozměrnému prostoru. Vytváří vlastní prostorovost obrazu čisté vizuálnosti. Knappa velice zajímá hranice viditelnosti, kdy se dá říci, že ústřední rolí se stávají momenty jako „právě ještě“ a „skoro už“.

Nepřehlédnutelnou problematikou v jeho dílech jsou však také otázky vztahující se k problematice konstrukce a dekonstrukce prostoru pomocí stínu – stínu jako prostoru. Velice citlivé vnímání a vlastní představy o vlivu a práci s prostorem Knapp konfrontuje se světem počítače a pomocí jeho programování vytváří rozličné scény, které pak v rámci projekcí zapojuje do daného prostoru. Tím se mu daří narušovat trojrozměrnost a vytváří imaginární prostor, působící nestabilitou a prchavostí, který je kontinuální změnou stále nových / animačních / definic svých součástí konstruován a zároveň dekonstruován.

Také v malbách Manuela Knappa lze nalézt konstruktivní sklony, stejně jako odkazy ke karteziánskému souřadnicovému prostoru. Jednoduché geometrické formy a linie tvoří umělcův značně redukovaný slovník tvarů i barev. Vlastní linie se stávají méně vlastnostmi existujících věcí ve smyslu kontury, ale spíše vznikem členění. V neposlední řadě je také nutno zmínit rovněž přítomnost „zvuku“, kde Knapp pracuje na prahu mezi informací a dezinformací /šum/.

To, jak se v prostorách výstavy Manuela Knappa pohybujeme, variabilita našeho postoje, časový sled zážitků a vnímání hraje ústřední roli v komunikaci s jeho dílem. Vlastní pohyb limituje, od kterého časového bodu se něco stává informací o barvě, a od kdy to je dekódováno jako informace, že se jedná o stín. Změna postoje diváka je tak velice důležitá, odkrývá se labilita vnímání a vlastní „obrazy“ se stávají deregulačním estetickým měničem, nabízejícím strukturovanou různorodost. David Komary v jednom ze svých textů toto velice hezky vysvětluje jako, že „viděné se jeví jako něco, co by mohlo být i jinak, aniž by proto mohlo být vším možným“.

Českobudějovický projekt, se svým zakódovaným názvem l===l je reprezentativním diskurzem o Knappově díle. Divák se ocitá v prostředí, jež se odvozuje od vlastního názvu / značky / výstavy, a které autor sám charakterizuje jako synonymum černého a bílého prostoru, kdy lze vnímat a srovnávat jak atributy a tvary, světlo i stín, kde se prolíná analogie s digitálním světem, stejně jako konstrukce s dekonstrukcí. Tedy všechny zásadní momenty Knappovy tvorby. Umělé prostory nabízející neznámé estetické informace v reálném prostředí.08.09.2023 - 08.10.2023Jongsuk Yoon – October Sky
27.04.2023 - 28.04.2023Alžběta Josefy
16.02.2023 - 23.04.2023Jindřich Zeithamml
23.04.2022 - 27.11.2022Rony Plesl – Stromy rostou z nebe
14.10.2022 - 13.11.2022Barozzi Veiga Architects
08.09.2022 - 09.10.2022Sofie Švejdová – REDFLAG
16.06.2022 - 28.08.2022Christiane Löhr
05.05.2022 - 05.06.2022Thomas Schütte
30.03.2022 - 24.04.2022Lawrence Carroll Works / Práce 1985 – 2019
11.02.2022 - 20.03.2022Miller & Maranta – Zásahy
07.01.2022 - 06.02.2022Dana Sahánková – V zastavení růst
25.11.2021 - 29.12.2021František Skála
14.10.2021 - 14.11.2021GutGut Architects
10.09.2021 - 10.10.2021Libuše Jarcovjáková – Ach
11.06.2021 - 29.08.2021Petr Stolín Architekt
15.10.2020 - 15.11.2020Josef Bolf
10.09.2020 - 11.10.2020Petr Hájek ARCHITEKTI – Principy
07.10.2020Noc literatury 2020
11.06.2020 - 23.08.2020Ivan Pinkava
28.11.2019 - 29.12.2019herman de vries – real
17.10.2019 - 17.11.2019Aires Mateus – Archiv
05.09.2019 - 06.10.2019Walter Vopava
28.03.2019 - 28.04.2019Antony Gormley – Present/ Přítomnost
14.02.2019 - 16.03.2019Buchner Bründler Architekten – Konstelace – Korelace
10.01.2019 - 10.02.2019Petr Veselý - Formáty
24.10.2018 - 22.11.2018Sergison Bates Architects
06.09.2018 - 07.10.2018Nahum Tevet - Five Rooms
27.03.2018 - 27.04.2018Heinrich Dunst
20.02.2018 - 18.03.2018Daniel Pitín
10.01.2018 - 11.02.2018Robert V. Novák – Opustit toto místo
29.11.2017 - 31.12.2017Miroslaw Balka
12.10.2017 - 12.11.2017Peter Märkli – Kresby
07.09.2017 - 07.10.2017Monika Immrová – Členění
16.06.2017 - 13.08.2017Martin Rauch - Formovat zemi /Refined Earth
27.04.2017 - 28.05.2017Smiljan Radic – Architecture
23.03.2017 - 22.04.2017Adriena Šimotová
17.02.2017 - 19.03.2017Štěpán Grygar - Fotografie
21.06.2016 - 12.08.2016Sean Scully
28.04.2016 - 12.06.2016Antonín Kratochvíl
24.03.2016 - 24.04.2016Marte Marte Architects
18.02.2016 - 19.03.2016Cigler Motyčka - Akčytom Relgic
13.01.2016 - 14.02.2016Daniel Vlček - Skrytá nastavení
09.09.2015 - 09.10.2015Marcela Steinbachová a Barbora Škaloudová – Pokoje – Možnosti Prostoru
18.08.2015 - 06.10.2015Jan Lukas: LIDÉ (1930 – 1995)
24.06.2015 - 23.08.2015Jaromír Novotný - zadní světlo
15.05.2015 - 14.06.2015Denisa Lehocká - dít+
07.01.2015 - 08.02.2015Anja Manfredi - Favorite Tools
15.10.2014 - 16.11.2014Kateřina Šedá
04.09.2014 - 05.10.2014František Lesák - nauka o přírodě
09.01.2014 - 09.02.2014Manuel Knapp: l===l

Manuel Knapp: l===l - www.iUmeni.cz (09.01.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Prostořekost