Lukáš Karbus - Black Opacity

24.01.2019 - 02.03.2019Výtvarné umění

Velkoformátové a akvarelové malby s krystalickými strukturami Lukáše Karbuse

Ta nepropustná temnosta dýchá železný chlad; a současně s železným dechem proniká z hloubky budovy váhavý, temný hlas: „Ó ty, co dychtíš tento práh překročit, víš také, co tě očekává?“ Ivan S. Turgeněv: Práh, 1878 Tvorba Lukáše Karbuse je známá především skrze jeho velkoformátové akvarelové malby s krystalickými strukturami, plynulými barevnými přechody a detailním vyobrazením rostlin, a to s důrazem na barevnost a transparentnost. V rámci této výstavy překvapuje umělec diváka obrazy, ve kterých je částečně oddělována zářivá propustnost od nepropustné černi kvaše. Kam se nedostane paprsek světla, tam neexistují barvy, obrysy jsou k nerozeznání. Do kontrastu k hloubce prostoru je stavěna neprostupná tma, jako černá zeď stojící v cestě. A právě pro tuto neprůchodnost nabízí Karbus východisko - otevření se, východ nebo také scestí. Společným rysem všech obrazů je ve spodní části se vytvářející klínovitý tvar. Divák tak odsud nahlíží do jiného prostoru, cizího světa nebo jak umělec s oblibou sám říká: „Pozorovatel může vidět ‚divadlo, svět a realitu‘.“14.03.2019 - 30.04.2019Nightshades
24.01.2019 - 02.03.2019Lukáš Karbus - Black Opacity

Lukáš Karbus - Black Opacity - www.iUmeni.cz (24.01.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Surrealismus vžitný