Lukáš Karbus - Black Opacity

Výtvarné umění 24.1.2019 - 2.3.2019 • Lidická 26, Brno, Česká republika

Velkoformátové a akvarelové malby s krystalickými strukturami Lukáše Karbuse

Ta nepropustná temnosta dýchá železný chlad; a současně s železným dechem proniká z hloubky budovy váhavý, temný hlas: „Ó ty, co dychtíš tento práh překročit, víš také, co tě očekává?“ Ivan S. Turgeněv: Práh, 1878 Tvorba Lukáše Karbuse je známá především skrze jeho velkoformátové akvarelové malby s krystalickými strukturami, plynulými barevnými přechody a detailním vyobrazením rostlin, a to s důrazem na barevnost a transparentnost. V rámci této výstavy překvapuje umělec diváka obrazy, ve kterých je částečně oddělována zářivá propustnost od nepropustné černi kvaše. Kam se nedostane paprsek světla, tam neexistují barvy, obrysy jsou k nerozeznání. Do kontrastu k hloubce prostoru je stavěna neprostupná tma, jako černá zeď stojící v cestě. A právě pro tuto neprůchodnost nabízí Karbus východisko - otevření se, východ nebo také scestí. Společným rysem všech obrazů je ve spodní části se vytvářející klínovitý tvar. Divák tak odsud nahlíží do jiného prostoru, cizího světa nebo jak umělec s oblibou sám říká: „Pozorovatel může vidět ‚divadlo, svět a realitu‘.“

Lukáš Karbus - Black Opacity


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail