Ladislav Vlna  -  Oheň ve stroji / Fire in a Machine

10.07.2019 - 05.09.2019Výtvarné umění

Ladislav Vlna pracuje s ocelí technikou, kterou nazývá „Metalurgická malba“. Obrazy jsou do ocelových desek vypáleny ohněm bez přidání jakýchkoli jiných materiálů.

Kresba je ručně vyryta a barvy jsou žíháním vydobyty ze samého nitra oceli a její podstaty. Iluze vznikající odrazem světla od takto zpracovaného ocelového materiálu vytváří pravdivý a komplexní obraz o složitosti a vnitřní kráse znázorněného objektu  /Ladislav Vlna  -  Oheň ve stroji / Fire in a … - www.iUmeni.cz (10.07.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Mladí přátelé výtvarného umění 1960–1995

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder