KRAJINA - SÍDLO - OBRAZ/ romantický řád Jiřího Jana Buquoye

19.09.2015 - 06.12.2015Výtvarné umění

Výstava Jiřího Jana Buquoye zavádí návštěvníky do doby, kdy svůj dnešní vzhled získával jihočeský hrad Rožmberk, v okolí Nových Hradů vznikla řada romantických promenád a staveb svým vzhledem evokujíc

Ústřední úlohu v tomto dění sehrál tehdejší majitel rožmberského a novohradského panství Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882). Hraběcí rod Buquoyů, jehož kořeny leží ve středověké Francii, se nesmazatelně zapsal do historie Českého království, kde se usadil po bitvě na Bílé hoře. V 19. století se Buquyové soustředili zejména na své kulturní zájmy, jejichž těžištěm bylo výtvarné umění, kultivování rodových sídel a okolní krajiny. Tyto tendence vyvrcholily právě v osobnosti Jiřího Jana Buquoye, v jeho zaujetí pro umění a historii. Vstupní část výstavy tvoří portrétní galerie, evokující prostor neodmyslitelně spjatý se šlechtickým sídlem, tzv. „sálů předků“ či „pamětní síň“. Vidět zde můžeme některé z významných osobností buquoyského rodu, počínaje snad nejznámějším z nich - generálem Karlem Bonaventurou a konče potomky Jiřího Jana. Ve druhé části je věnována pozornost výtvarné činnosti příslušníků buquoyského rodu, u nichž nebyla pouze otázkou běžného vzdělávání aristokracie, ale předmětem mnohdy celoživotního zájmu. Za všechny jmenujme tvorbu samotného Jiřího Jana, či jeho strýce Ludvíka Arnošta nebo matky Marie Gabriely, roz. Rottenhanové. Jádro výstavy tvoří prezentace dvou lokalit, do nichž se nejvíce soustředily výtvarné snahy Buquoyů: Nových Hradů a Rožmberku nad Vltavou, ale neopomíjí ani ostatní rodová sídla: severočeský zámek Červený Hrádek, zaniklý lovecký zámeček Žofín, hrad Hauenštejn (dnes Horní Hrad) a městské rezidence – v Praze a ve Vídni. V Nových Hradech vznikl již na sklonku 18. století jeden z prvních a nejznámějších krajinných parků v Čechách – Tereziino údolí, pojmenované po manželce tehdejšího majitele, Terezii Buquoyové, roz. Paarové. Tehdy zde byly uplatněny nejaktuálnější vlivy a tendence evropské osvícenské krajinotvorby. Právě na tuto tradici o několik desítek let později navázal Jiří Jan Buquoy, když nechal zrenovovat či vybudovat nové krajinné prvky, počínaje drobnou anglicizující architekturou, přes četné promenády v okolí města, až po dominanty, jako byl třiceti metrový obelisk, vztyčený na horizontu v prostoru nedaleké obory Kapinos. Podobné krajinné úpravy realizoval hrabě také na svém druhém panství Rožmberk. Na rozdíl od Nových Hradů, zde se mnohem silněji projevil jeho zájem o historii. Za jeho vlády získal rožmberský hrad zcela novou, dodnes aktuální funkci – stal se muzeem, jehož účelem bylo oživit a veřejnosti zprostředkovat starobylé kořeny vlastního rodu i samotného místa, a to nejen prostřednictvím architektonických úprav, ale zejména vnitřní výzdobou. Buquoyové a především hrabě Jiří Jan tak po sobě zanechali mimořádné dědictví vizuální kultury, v němž se prolnuly odkazy na středověk a historická tradice renesanční a barokní doby se současností 19. století a krajina s architekturou a výtvarnými díly. Nedílnou součást tohoto obrazu tvořila i zevrubná a průběžná dokumentace, na níž se vedle malířů, kreslířů a grafiků od konce padesátých let 19. století podíleli i představitele tehdy velmi mladého obrazového média – fotografie. Tradiční zobrazovací prostředky se tak spojovaly s moderními a vzájemně mezi sebou kooperovaly. Výstava tak sestává z nápadně rozmanitého materiálu, počínaje autentickými díly ze zámeckých interiérů, přes architektonické kresby a grafiky až k fotografiím. Stejně pestrá je pak skladba výtvarníků, mezi nimiž se objevují jak regionální a často zapomenutí výtvarníci, tak tvůrci středoevropského významu, včetně proslulého vídeňského mistra akvarelu Rudolfa Alta nebo autora nejstarších snímků českých měst, vídeňského fotografa Andrease Grolla.

Více zde: http://www.ajg.cz/vystavy2/03.07.2022 - 02.10.2022michal škoda | stopy
21.05.2022 - 02.10.2022MEN | výstava sbírky roberta runtáka
13.05.2022 - 25.09.2022tvary, barvy, pohodlí | nábytek jitona
05.03.2022 - 05.06.2022marek číhal | imperiál
05.03.2022 - 05.06.2022margita titlová ylovsky na hluboké 2022
05.03.2022 - 05.06.2022jakub janovský | betonová zahrada
21.01.2022 - 24.04.2022luboš plný
21.01.2022 - 24.04.2022veronika holcová
14.08.2021 - 10.01.2022černobílé: nic není a přitom je | výběr porcelánu a keramiky ze sbírek ajg
17.09.2021 - 02.01.2022Jindra Viková – Hliněná žena
03.07.2021 - 02.01.2022lubomír typlt | tančící pentagon | dancing pentagon
30.05.2021 - 03.10.2021umění, splín a smích tváří v tvář absurditě
12.04.2021 - 22.08.2021jaroslav valečka | severní vítr je krutý
01.05.2021 - 01.08.2021Malevič - Rodčenko - Kandinskij a ruská avantgarda
17.04.2016 - 31.12.2020MEZIPRŮZKUMY/ SBÍRKA AJG 1300 – 2016
25.06.2020 - 29.08.2020slovenské konceptuální umění ze sbírky borise kršňáka
25.06.2020 - 29.08.2020jan gemrot
15.02.2020 - 28.06.2020miloslav nováček | kresby a grafiky
10.11.2019 - 26.01.2020Mapa světa Karla Teigeho
23.06.2019 - 06.10.2019Kamil Lhoták a jeho svět
09.06.2019 - 06.09.2019Pasta Oner
18.11.2018 - 21.07.2019jana farmanová / co zůstane?
12.04.2019 - 16.06.201980. léta ze sbírek ajg
12.04.2019 - 16.06.2019Martin Velíšek / Portréty
07.04.2019 - 09.06.2019Martin Krajc /Pictures in my head
24.03.2019 - 26.05.2019Alois Kohout (1891-1981) / Lecoque mon ami 
18.01.2019 - 31.03.2019Eliška Stejskalová / Škoda, že nejsi vzhůru
18.01.2019 - 31.03.2019Radoslav Bigoš / don´t say anything about us
15.06.2018 - 07.10.2018Petra Křivová Pešková / Křížová cesta
20.05.2018 - 07.10.2018Česká krajinomalba / ze sbírek Pojišťovny Kooperativa
18.03.2018 - 27.05.2018Košická moderna
19.01.2018 - 08.04.2018Sexies!! / Vždyť létat je tak snadné
19.01.2018 - 08.04.2018Písek do hodin / Dragoun / Kubička / Rožánek
23.10.2017 - 11.02.2018tereza z davle / neue mädchen
11.11.2017 - 04.02.2018hadí muž a tanečnice / bosé nohy a jiné zajímavosti
25.06.2017 - 01.10.2017Victor Vasarely
14.05.2017 - 01.10.2017válečný plakát 1914–1918 / zbraň z barev a papíru
02.05.2017 - 09.07.2017Jiří Šalamoun / Maxipsem v animaci
23.04.2017 - 09.07.2017Error / Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství
23.04.2017 - 09.07.2017Alén Diviš / Málo známý a neznámý
19.03.2017 - 18.06.2017Impresionismus!
27.01.2017 - 16.04.2017Miloslav Troup / Paříž, Paříž
27.01.2017 - 16.04.2017Petr Kubeš / Kuběs Rozostřeno
27.01.2017 - 16.04.2017Friedrich Feigl / Oko vidí svět
23.10.2016 - 26.02.2017Patrik Hábl / V architektuře malby
14.05.2016 - 02.10.2016Krása bude křečovitá/ Surrealismus v Československu 1933 – 1939
15.04.2016 - 26.06.2016Pišišvorové/ Fantaskní tvorba Aloise Boháče
04.05.2016 - 20.06.2016Václav Mergl/ Sekvence zastaveného času
13.03.2016 - 12.06.2016Zbyněk Sekal/ A věci se zvolna berou před se
28.01.2016 - 15.03.2016Sbírka Evy Petrové - Mozaika drobných radostí
28.01.2016 - 15.03.2016Bolestná melancholie/ Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století
13.11.2015 - 24.01.2016KRAJINY DUŠE / Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské
13.11.2015 - 24.01.2016HOLLAR ET ALII / Barokní grafiky ze sbírky AJG
19.09.2015 - 06.12.2015KRAJINA - SÍDLO - OBRAZ/ romantický řád Jiřího Jana Buquoye
04.09.2015 - 08.11.2015ZA PRAVDU A SPRAVEDLNOST! Proměny husitství v díle Karla Štěcha a Oty Matouška
04.09.2015 - 08.11.2015SMYSLNÉ LINIE/ Erotické motivy secese a symbolismu
28.06.2015 - 27.09.2015DALEKÉ l BLÍZKÉ / Ilja Repin a ruské umění
23.04.2015 - 28.06.2015Psychedelia ve vizuální kutuře beatového věku 1962 - 1972
24.05.2015 - 21.06.2015Lukáš Musil/ Musa
27.11.2014 - 25.01.2015Michal Singer - utajená hvězda undergroundu
16.10.2014 - 23.11.2014Obrazy osvícení - Tibetské umění v českých sbírkách
24.05.2014 - 28.09.2014ALFRED KUBIN a SASCHA SCHNEIDER. Démoni ze země nevědomí
04.05.2014 - 28.09.2014Tvrzení moderny
03.05.2014 - 28.09.2014Fenomén B……!
17.07.2014 - 31.08.2014Intersalon 2014
10.05.2014 - 29.06.2014Oliva - Chvíle blízkosti
27.03.2014 - 11.05.2014Ivan Ouhel: Cesta světla a tmy
29.03.2014 - 04.05.2014Josef Geršl: Příběhy barev
12.12.2013 - 02.02.2014Trapper & Boa Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše

KRAJINA - SÍDLO - OBRAZ/ romantický řád Jiříh… - www.iUmeni.cz (19.09.2015)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Zorka Ságlová