Hesham Malik: Příběhy o Smíření (Reconcilliation)

05.05.2019 - 30.06.2019Výtvarné umění

Unikátní kolekce nábožensky laděných obrazů z celého světa je k vidění ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické (FS ČCE) v Praze 6 – Střešovicích.

Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystavuje kolekci 10 obrazů s názvem „RECONCILIATION – SMÍŘENÍ“   Jde o soubor 10 abstraktně figurativních obrazů, které umělec vytvořil v kostelech, resp. v místech setkávání křesťanů, různě ve světě. Umělec čerpá inspiraci z příběhů lidí, které potkává v průběhu vlastní životní cesty. Naslouchá příběhům, dialogu mezi lidmi, mezi člověkem a Bohem, dialogu, který směřuje ke sblížení.  „Poselství výstavy spatřuji ve sblížení různých kultur, v dialogu, který usiluje o pokoj mezi lidmi a uvedení do správného vztahu člověka s Bohem. Vystavená umělecká díla poukazují na sílu lásky, která má moc vztahy urovnávat. Pro návštěvníky výstavy, nejen pro střešovické evangelíky, jsou obrazy Heshama Malika obohacením a rozšířením jejich uměleckého i spirituálního obzoru,“ uvádí výstavu umělecký ředitel střešovického farního sboru Martin Brož.Hesham Malik: Příběhy o Smíření (Reconcilliat… - www.iUmeni.cz (05.05.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Malířské omalovánky: 25 světově proslulých obrazů

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder