Hesam Malik – Meraki

15.04.2018 - 13.05.2018Výtvarné umění

Název Meraki si pro svou výstavu vybral Hesham Malik, mezinárodně oceněný umělec

„Vnímám velmi intenzivně, že v dnešní době lidé na všech frontách, v mnoha zemích, vedou jakýsi zápas, možná zápas o přežití či vyšší morální princip. Vnímám tuto intenzitu, kdy do svého tématu lidé vkládají hodně ze sebe, svou opravdovost, potřebu svobody. A tento zápas je tu s námi od pradávna,“ uvádí umělec. Hesham Malik je známý svým vypravěčským etnografickým stylem s cílem zachytit odlišnost a zároveň jednotu lidského myšlení a kultury. Na svých cestách zachytil mnoho příběhů lidí a společností – od indických náboženských sekt, afrických kmenů, amerických indiánů, až po soudobý život v Pákistánu, Afghánistánu, Iránu a bohatých arabských zemích v Perském zálivu - v kombinaci s jeho unikátním výtvarným stylem dostáváme originální mix slibující umělecky nevšední zážitek. Hesham Malik se v sérii Meraki věnuje příběhům, které zachycují touhu člověka po svobodě a jeho sílu dosáhnout cílů, které si stanovil. Hesham zde pracuje se slovy, symboly a anachronismy, které jsou srozumitelné i v současné moderní době. Výtvarník zde nezachycuje konkrétní kulturu, ale spíše její vývoj a vliv určitých hodnot na společnost a zápas o udržení těchto mravních postulátů. Historická touha člověka po rovnosti a demokracii, jsou témata protkávající většinu děl, které budou k vidění na této výstavě. Dle Heshama Malika se téma demokracie znovu skloňuje v mnoha zemích, v nové post-post moderní společnosti se snažíme definovat její obraz a zároveň se svými akty stáváme jejími tvůrci. Dokládají to aktivity lidí v ulicích, síla různých názorových skupin a jejich „souboj“; to, jak dnes chápeme média, jak vnímáme pravdu, jak vnímáme správu země a představitelé země svou roli? Kdo má pravdu a co je fér, kde jsou hranice pro nás všechny v našem jednání? Toto jsou otázky, kterými se autor, dle svých slov, zabýval, když připravoval výstavu Meraki.Hesam Malik – Meraki - www.iUmeni.cz (15.04.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Přicházíme v míru ve jménu lidstva