Henri Foucault: Videndi

Vážení návštěvníci portálu iUmeni.cz,
vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 a nařízeními vlády se všechny galerie i ostatní instituce uzavřely, mnohé akce se přesouvají a jejich program bude pravděpodobně pozměněn. Je tedy možné, že již uveřejněný program není a nebude aktuální, proto si jej prosím vždy raději ověřte u dané instituce. Všechny změny se postupně pokusíme podchytit a zaktualizovat dle skutečného stavu. Naopak budeme více upozorňovat na akce, které se konají on-line, diskuse, články či reportáže.

Děkujeme za pochopení

06.10.2014 - 02.11.2014Výtvarné umění

Původním zaměřením Henriho Foucaulta (1954) je sochařství, možná ještě rozsáhleji se však věnuje fotografii; pohybuje se tak ve dvou sférách tvorby, které do jisté míry protikladně zacházejí s pro

Zatímco sochou je do prostoru vnesen nový, do té doby neexistující výtvor autorovy

mysli a rukou, a to výtvor trojrozměrný, tedy konformní se svým prostředím, fotografie

rozhodnutími oka převádí existující trojdimenzionální prostor a předměty v něm do plochy.

Foucault jako fotograf nehledá cesty plošného znázornění objemu, volí naopak

techniku sourodou s dvojrozměrností, často fotogram, případně přímý záběr en face radikálně

redukující plasticitu. Námětem jeho fotografií bývají jeho vlastní objekty, často z nalezeného

materiálu, jako mušle nebo dráty, ve své nepravidelnosti podřízené pravidelně geometricky

členěné ploše.Henri Foucault: Videndi - www.iUmeni.cz (06.10.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Proč umění / Odpovědi na nejčastější otázky pokládané v galeriích

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder