Henri Foucault: Videndi

06.10.2014 - 02.11.2014Výtvarné umění

Původním zaměřením Henriho Foucaulta (1954) je sochařství, možná ještě rozsáhleji se však věnuje fotografii; pohybuje se tak ve dvou sférách tvorby, které do jisté míry protikladně zacházejí s pro

Zatímco sochou je do prostoru vnesen nový, do té doby neexistující výtvor autorovy

mysli a rukou, a to výtvor trojrozměrný, tedy konformní se svým prostředím, fotografie

rozhodnutími oka převádí existující trojdimenzionální prostor a předměty v něm do plochy.

Foucault jako fotograf nehledá cesty plošného znázornění objemu, volí naopak

techniku sourodou s dvojrozměrností, často fotogram, případně přímý záběr en face radikálně

redukující plasticitu. Námětem jeho fotografií bývají jeho vlastní objekty, často z nalezeného

materiálu, jako mušle nebo dráty, ve své nepravidelnosti podřízené pravidelně geometricky

členěné ploše.Henri Foucault: Videndi - www.iUmeni.cz (06.10.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Zdeněk Sýkora / Výběr z grafického díla z let 1964