Archiv výtvarného umění, Kostelec nad Černými lesy (ostatní instituce)

Náměstí Smiřických 49, Kostelec nad Černými lesy 28100, Česká republika Ostatní
www.artarchiv.cz hula@artarchiv.cz +420731151262

Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Původní vymezení (české a slovenské výtvarné umění od roku 1939) se brzy rozšířilo, archiv se všestranně – časově (staré umění), územně (zahraniční umělci, exil), oborově – otevřel. Hlavním zájmem dál zůstává současné české a slovenské výtvarné umění.Základem archivu jsou katalogy setříděné do ně­kolika oddílů: katalogy samostatných výstav (podle jména autora a doby konání), katalogy společných výstav (podle názvu výstavy), katalogy skupin (podle jména skupiny a doby konání), katalogy výstav a akcí v jednotlivých galeriích (podle obce, názvu výstavní síně a doby konání). Způsob uložení umožňuje zatřídit přírůstky a vyloučit duplicity, pro studijní účely se mohou využívat i dosud nezpracované dokumenty.Zvláštním oddílem je typografická sbírka - asi 10 000 knih – setříděných podle jmen ilustrátorů či grafiků.Kromě katalogů, monografií, knih a časopisů Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují - pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, foto­grafie, diapozitivy, multimediální nosiče, parte, navštívenky ad. Dnes je zřejmě největší takto specializovanou sbírkou, řádově statisíce jedno­tek.Duplicitní materiály nabízíme nekomerčním galeriím k výměně, ostatním zájemcům k prodeji (www.artarchiv.cz - Antikvariát). Od roku 2003 Archiv spravuje občanské sdružení Archiv výtvarného umění.

Archiv výtvarného umění

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Katalogy a publikace Archiv výtvarného umění, Kostelec nad Černými lesy

Další ostatní instituce

100ks.cz

Praha, Česká republika

Art Charity Fund

Praha, Česká republika

Art for Good - nový život výstav

Praha, Česká republika

Art Mozaika

Praha, Česká republika