George Kars – Jediné na čem záleží je člověk

11.10.2017 - 29.11.2017Výtvarné umění

Výstava, která je zčásti prodejní, je koncipována k 80. výročí první retrospektivní výstavy autora ve velké výstavní síni Mánes

Konala se ve velké výstavní síni Mánesa v roce 1937 a svou návštěvou jí tehdy poctil i prezident Edvard Beneš. Téhož roku byl v Paříži Georges Kars jmenován rytířem Čestné legie. Významný československo - francouzský malíř židovského původu se narodil v roce 1880 v Kralupech nad Vltavou. Umělecká studia absolvoval v letech 1899 až 1905 na Akademii v Mnichově, kde studoval dějiny umění a posléze malbu. Od roku 1907 působil převážně v Paříži. V této době se přidal k mezinárodnímu uskupení umělců tvořících pod názvem École de Paris, které se vytvořilo kolem Pabla Picassa. Mezi Karsovy blízké přátele patřil také Paul Klee, Jules Pascin, Marie Laurencin, Suzanne Valadonová, Maurice Utrillo, Juan Gris a další. Kars si získal značné uznání za své odhodlání následovat svou vlastní cestu výtvarného projevu, nestal se ani kubistou, ani malířem abstraktním. Snažil se najít spojení expresivní formy s rovinou dekorativně pojatého kubismu. V jeho tvorbě rozpoznáme vlivy Mattisovy, Modiglianiho, pod Derainovým vlivem si vytvořil vlastní verzi primitivního neoklasicismu. V roce 1909 se stal členem Salon d ́Automne a roku 1913 členem Salonu des Indépendants. Ve 20. a 30. letech vystavoval v řadě evropských zemích, například v Ženevě, Vídni, Amsterdamu, Londýně, Barceloně nebo i v Chicagu, jakož i v tehdy velmi exotickém Japonsku. Za druhé světové války žil ve Francii, později unikl před nacisty do Švýcarska. Vyčerpaný malíř spáchal pod dojmy z židovského holocaustu dne 5.2.1945 v Ženevě sebevraždu.George Kars – Jediné na čem záleží je člověk - www.iUmeni.cz (11.10.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Ani spolu, ani bez sebe ...interdisciplinarita v dějinách umění