Fascinace skutečností

Výtvarné umění 20.4.2017 - 10.9.2017 • Denisova 47, Olomouc, Česká republika

Hyperrealismus v české malbě

S kořeny v šedesátých letech dvacátého století a pověstí revolucionáře na baštách dokonale mimetické, radikálně realistické malby, je hyperrealismus snad jejím posledním trvale dráždivým elementem. Je totiž přímo spojen s revoltou vůči dobově vůdčím uměleckým tendencím, na straně jedné neo-avantgardním variantám minimalismu, abstraktního expresionismu, konceptuálního umění, případně instalace, na straně druhé (nejen) ideologicky podmíněnému realismu. Jeho zaměření, oproti pop-artu obnovující hodnotu obrazu, bylo od počátku strategicky spojeno s fotografií a technickým viděním, jehož však nejen využívá, ale také je problematizuje. Zdá se proto, že hyperrealismus zosobňuje principy současné (post-) postmoderní kultury – je spíše pojmem, než stylem, úzce spjatým s filosofickým zázemím a právě filosofická reflexe je pro něj příznačná.

Další události

Užitné umění

THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELI …

22.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy T …

Detail
Výtvarné umění

Renáta Fučíková: Na scénu!

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie HOLLAR

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace zaloené na dvou odlišných technikách. 

Detail
Výtvarné umění

Alena Anderlová – Proměna

1.2.2024 - 3.3.2024
Plzeň · Galerie města Plzně o.p.s.

Výstava Aleny Anderlové v galerii Plzeň

Detail
Výtvarné umění

Jaroslav Hovadík - Objekty 1963 – 2003

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. 

Detail
Sochy

STOpy Pravoslava Rady

25.1.2024 - 3.3.2024
Praha · Novoměstská radnice Praha

Výstava STOpy Pravoslava Rady představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora.

Detail