Brány pozemské i nebeské

05.12.2014 - 18.01.2015Výtvarné umění

Výstava představí uměleckou tvorbu volného seskupení umělců, tvořících bez pevnějších vzájemných vnitřních, imanentních vazeb a propojení v rámci skupiny.

Jednotliví umělci působí, vystupují i svá díla prezentují jako solitéři. Jejich tvorba není vázaná sjednocující koncepcí, výtvarnou orientací, ani stylem. Skupinu tvoří sochaři i malíři, architekti i scénografové, vyjadřující se různými technikami, stylem, i náměty. V jejich tvorbě nalézáme olej, litografii, železo i pastel… A přece divák nalezne v jejich dílech jistou vazbu, jisté umělecké „sevření“, které tuto volnou skupinu volně váže. Není to pouze obdiv k starému i modernímu umění (Císařovská, Císařovský), ale i citové vazby na rodiště (J. S., Hilský), na krajinu i město, které uměleckou osobnost motivovaly i inspirovaly. Jsou to i emoce člověka inspirujícího se přírodou, poezií krajiny (Vlášková, Hilská), často i lidským utrpením, kdy materiál i jeho zpracování (Císařovský) v divákovi evokuje zamyšlení nad globálnějšími otázkami lidské existence, jejím duchovním rozměrem a jeho smyslem (Císařovský, Pošvic), včetně úvahy o jeho budoucnosti (Burdová).24.02.2023 - 28.05.2023Jan Pohribný Spi-rituální krajina
11.11.2022 - 22.01.2023Alena Kučerová – Práce první a poslední
04.11.2022 - 22.01.2023Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy
03.11.2022 - 22.01.2023Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy
29.06.2022 - 25.09.2022Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally
29.06.2022 - 25.09.2022Kryštof Hošek: Revolution Evolution!
03.06.2022 - 25.09.2022Magické aktuality. Vzpoura lenochodů. Michaela Černická / Jiří Černický
25.02.2022 - 22.05.2022Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností
26.03.2022Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně
25.06.2021 - 26.09.2021Impresionismus. Krajina barvy a světla
31.05.2021 - 26.09.2021Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt
28.05.2021 - 26.09.2021Rosťa Osička – boxer, malíř, básník.
25.04.2019 - 09.06.2019Kyselá Evropa / Saures Europa v rámci 17. ročníku sympozia Proudění / Strömungen
30.11.2018 - 03.03.2019August Piepenhagen (1791-1868)
14.12.2018 - 24.02.2019Anna Zemánková Radostné poselství do neznáma
15.09.2017 - 19.11.2017Ulrich Creutz
06.09.2017 - 15.10.2017Tomáš Vosolsobě – Retrospektiva
09.06.2017 - 01.10.2017Jiří Korec – Postavy
13.05.2016 - 02.10.2016MARIUS KOTRBA - SOCHY
22.04.2016 - 29.05.2016JITKA ŠTENCLOVÁ - PŘEMĚNY
04.12.2015 - 10.04.2016JOSEF LADA
30.01.2015 - 19.04.2015Ad gloriam Dei
05.12.2014 - 18.01.2015Brány pozemské i nebeské
10.10.2014 - 23.11.2014Vladimír Švec - Cestou
18.07.2014 - 19.10.2014Bohumil Zemánek - Sochy
13.06.2014 - 21.09.2014Krajina ze sbírek Patrika Šimona
25.06.2014 - 10.08.2014Lubomír Fuxa a Jindřich Zeithamml
18.04.2014 - 01.06.2014Pavel Nešleha - Poutalo mě světlo ....
14.02.2014 - 06.04.2014Xénia Hoffmeisterová - bzukot
29.11.2013 - 02.02.2014Zdeněk Burian - výpravy do minulosti

Brány pozemské i nebeské - www.iUmeni.cz (05.12.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Miroslava Ptáčková – Reflection