Bolestná melancholie/ Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století

Výtvarné umění 28.1.2016 - 15.3.2016 • Zámek 144, P. O. Box 80, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Václav Hejna (1914–1985) náleží k autorům, jejichž tvorba je obtížně uchopitelná.

Mezi jeho juveniliemi vyniká především soubor, v němž rozpracoval několik motivů, které specifickým způsobem reflektují světovou hospodářskou krizi. Oproti jeho pozdější umělecké činnosti, která bývá většinou oprávněně marginalizována, patří tyto časné zvláštní kompozice k tomu nejkvalitnějšímu, co kdy bylo v Čechách vytvořeno. Přestože byl Hejna již v minulosti interpretován především z pozic determinovaného realismu, je to sociální výlučnost, která Hejnu, ačkoliv sám pocházel z nuzných poměrů, staví spíše do role autonomního uměleckého pozorovatele. Jeho díla tak nemohou být jednostranně interpretována pouze v kontextu sociální kritiky, ale také na základě výtvarných východisek. V této figuraci variuje solitérní, do sebe pohroužené postavy, které jsou gestičností a kontrasty ostré agresivní barevnosti svérázným komentářem k revivalu expresionismu ve 30. letech v jeho syntetizujících tendencích, propojujících fenomenologii a psychoanalýzu. Snaží se postihnout a zobrazit nejhlubší bolest, k čemuž využívá jak afektivní expresivitu malířského projevu, tak tradiční ikonografii v posunutém významu (např. využití náboženských námětů a jejich posun k civilistnímu vyznění). Jeho postavy jsou zraněné jak na těle, tak na duši. Tato dvojsmyslnost a nejednoznačnost je pro umělce patrně i terapií, jíž se vyrovnává formou autostylizace i se svojí osobní situací.

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail