Formální a neformální umělecké vzdělávání - kulatý stůl

26.02.2014Přednášky, kurzy, konference

V České republice se debata o uměleckém vzdělávání vede několik posledních let. Iniciátorem diskusních fór a konferencí je NIPOS

Dne 26. února 2014 se od 10. - 15. hodin uskuteční v konferenčním sále Muzea hlavního města Prahy kulatý stůl s názvem „Formální a neformální umělecké vzdělávání“, který připravilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO. Cílem setkání je:

napomoci zvýšení významu uměleckého vzdělávání. Poukázat na existenci formálního a neformálního vzdělávání s tím, že se jedná o dvě části jednoho celku, které spolu vzájemně kooperují a jsou ve společné gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) - formální vzdělávaní a Ministerstva kultury ČR (MK) - neformální vzdělávání.
přispět ke zviditelnění a propagaci České komise pro UNESCO v ČR.
Vzhledem k omezenému časovému rozsahu a v zájmu zachování jednoty bude kulatý stůl rozložen do dvou bloků, které bude moderovat Jakub Železný.

První blok „Umělecké formální a neformální vzdělávání a role veřejné správy“ se bude věnovat roli veřejné správy v rámci uměleckého vzdělávání, aktuálním a připravovaným strategickým dokumentům MŠMT ČR a MK ČR, střednímu a vysokému uměleckému školství a sítí základních uměleckých škol.

Druhý blok „Umělecké vzdělávání a role občanské společnosti a profesionálních kulturních organizací“, se bude zabývat otázkou role občanské společnosti v oblasti uměleckého vzdělávání, vymezením role profesionálních kulturních organizací v neformálním uměleckém vzdělávání a postavením nevládních neziskových subjektů v neformálním uměleckém vzdělávání.

Počítá se s účastí cca 80 hostů bez vstupních poplatků či zápisného.

Cílovým publikem jsou zástupci veřejné správy, média a aktéři z oblasti umění, kultury a vzdělávacího sektoru jak veřejnoprávního, tak soukromoprávního (zejména nevládního). Tedy každý, kdo má zájem podílet se na rozvoji kvality uměleckého vzdělávání – pedagogové, umělci i lektoři výtvarné, dramatické, taneční a pohybové výchovy ve formálním i neformálním vzdělávání.

V případě zájmu potvrďte svoji účast na Sekretariátu ČK pro UNESCO prostřednictvím emailu:

daniela_lastuvkova@mzv.czFormální a neformální umělecké vzdělávání - k… - www.iUmeni.cz (26.02.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Dürer

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder