Vstupní brána do světa umění - Czech Art Map

Umění a design - obrázek Portál arvme.com koncem roku 2021 spustil projekt Czech Art Map, jehož cílem je sloužit jako kulturní nástroj, který umožní čtenářům poznat současné české umění přehlednou a srozumitelnou cestou.

Projekt je sérii rozhovorů, v nichž dotazovaní umělci hovoří o své vlastní tvorbě, českém umění i umění všeobecně. Díky formátu projektu mohou čtenáři objevovat různé přístupy k umění a čerpat inspiraci či informace k vytvoření vlastního názoru.

www.arvme.com


O významu umění pro člověka se vedou debaty odnepaměti. Sám tatíček národa TGM o umění prohlásil: „Dílo umělecké je výronem zvláštního poznávání světa i pravím dále, že je právě tak samostatné a oprávněné jako poznávání vědecké.“ Jeskynní malby zvířat a přírodních jevů nalezené po celém světě, impozantní vyobrazení božstev či panovníků nebo i česká věstonická venuše jsou nejen neocenitelnými záznamy o životech našich předků, ale také prastarými důkazy, že poznávání světa i sebe sama skrze umělecký projev je člověku vlastní. Z více než 60 současných umělců z celého světa, s nimiž ARVme udělalo rozhovor, většina vyjádřila názor, že umělecké dílo opravdu je vyjádřením něčeho, co k nám promlouvá z hloubi nás samotných.

Je proto škoda, že obzvláště v dnešní turbulentní době může být nad síly a kapacitu člověka ocenit a věnovat se umění. Je to totiž právě publikum, jehož reakce na umělecké dílo přidává nový rozměr jeho významu. Pokud je umělecké dílo vyjádřením umělce, pak postoj, který k němu divák zaujme, je počátkem dialogu mezi nimi. Epické scény romantických maleb ovládly Evropu 18. a 19. století, protože do popředí stavěly jedince a jeho emoce a měly tak potenciál pro hluboké porozumění mezi umělcem a divákem; efekt, který vlastně mají na člověka dodnes. Z četných uměleckých kauz současného světa navíc víme, že umění hýbe společností i mimo dosah uměleckého díla. Dialog inspirovaný uměním nemá limitů - ani prostorových, ani časových.

A nakonec, zvláštní kategorií umění je to, které se nachází ve veřejném prostoru. Takové umění zasahuje do životů všech, i těch, kteří o něj jinak zájem nemají. Kromě estetické hodnoty nabývá hodnoty symbolické - stává se součástí krajiny své lokality, jedním z jejich symbolů, součástí jeho identity a následkem i kolektivní identity jeho populace. I proto má smysl umění popularizovat - ať chceme nebo ne, v našich životech už stejně dávno je. Vytvořením mapy, která přehledně zaznamenává současnou českou scénu, mohou Češi zjistit jak skutečně bohatá naše kultura je, objevit novou vášeň či navázat nové kontakty, nebo se dokonce rozhodnout k investici v umění.

Czech Art Map nabízí přehledný a srozumitelný formát, který je ideální vstupní branou do světa umění. Zájemci o účast v projektu mohou navštívit stránku výzvy, kde se dozví více informací včetně kontaktu na pořadatele https://www.czechdesign.cz/souteze/open-call-czech-art-map.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Vstupní brána do světa umění - Czech Art Map - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Místo sdílené uměním