Zapomenutý umělec Milan Beránek

Umění a design - obrázek Dne 23.1. 2020 byla v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti zahájena výstava Zapomenutý umělec Milan Beránek.

foto k článkuJméno Milana Beránka je jistě povědomé mnoha milovníkům umění, kteří měli v roce 2017 v Arthouse Hejtmánek možnost nahlédnout do jeho barvité tvorby plné objektů vytvořených z nalezených věcí, mnohdy odrážejících tehdejší politickou situaci a rovněž modelovaných figurálních plastik. S upřímnou lítostí musíme sdělit, že své letošní výstavy se Milan Beránek již nedočkal. Opustil nás v prosinci loňského roku. Proto si připomeňme přítele, básníka a vynikajícího výtvarníka prostřednictvím jeho tvorby, která vznikala v nelehké době.

Beránek – Raná tvorba

foto k článkuJe s podivem, že Milan Beránek v dětství k umění příliš netíhl. Studoval na Vyšší průmyslové škole v Břeclavi a později pracoval jako energetik. Zajímavostí je, že dostal nabídku studia jaderné fyziky v Sovětském svazu – tu však odmítl. Ostravské prostředí tehdejšího těžkého chemického průmyslu jej však nerozvíjelo dostatečně. Po nástupu do vojenské služby, kde jeho náplň práce spočívala v hlídání skladů “kde nebylo co hlídat”, si začal krátit čas modelováním z pečetní plastelíny. Tam se pravděpodobně zrodila jeho láska k tvoření. Dílo Milana Beránka si neklade za cíl diváka zaujmout, podsouvat mu vlastní stanoviska, ale odrážet hnutí vlastního nitra a přenést je do trojrozměrného světa. V dřívějších figurálních pracech se figury hroutí pod náporem světa, ohýbají se a deformují. Jsou pasivním odrazem svého okolí. V pozdějších asamblážích z nalezených předmětů využívá předměty v pozměněném nebo ironizujícím tónu a výsledný dojem podtrhuje redukovanou barevnou paletou. Asambláže a variace si zpravidla vystačí s ne více než třemi barvami.

Beránek – Experimentátor

foto k článkuPřestože nacházíme těžíště tvorby Milana Beránka v trojrozměrných objektech, nutné je zmínit i jeho dílo básnické. Milan Beránek se nenechával svázat konvenčními básnickými metry a veršováním, ale tvořil zcela volně. Využíval papír podobně jako malířské plátno. Stavěl slova na papír do útvarů podobně jako asambláže či barevné variace a prolínal je se spontánními kresbami.

foto k článku

Ve tvorbě Milana Beránka nacházíme humor a morální odkaz. Odkaz na problematickou dobu a politické dění, které ve svém nitru autor odsuzuje, avšak zachovává si stále nadhled. Tvoří dílo vnímavé a lidské. Část našich dějin sledujeme prostřednictvím trochrozměrných objektů proti proudu času, však okořeněných trochou ironie, bez níž by šlo takový tlak jen těžko ustát. Přestože je Milan Beránek dnes poněkud pozapomenutým autorem, bezesporu přinesl cenný obraz doby, v níž díla vznikala. Přispěl svým bohatým dílem k našemu lepšímu pochopení dějin umění a tehdejší společnosti. Jedinečnost tvorby Milana Beránka nás rovněž vedla k vydání souhrnné monografie díla, která vyšla v Arthouse Hejtmánek k příležitosti výstavy v roce 2017.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Zapomenutý umělec Milan Beránek - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí